Sirkulærøkonomi

Proptech Innovation er dedikert til å fremme prinsippene for sirkulær økonomi - et økonomisk system som har som mål å redusere avfall, gjenbruke ressurser og regenerere vårt naturlige miljø. Vår tilnæring spiller en avgjørende rolle for å oppnå bærekraft i eiendoms- og byggebransjen.

Ta en titt på prosjektene våre nedenfor.

Prosjekt: Kontiki

10

 

Prosjektet Kontiki har som mål å transformere verdikjeden for ventilasjonskanaler til en sirkulær verdikjede, som gjør det mulig å overføre ventilasjonskanaler fra én bygning til en annen på tvers av organisasjonsnummer, samtidig som gjenbruk fremmes.

Derfor handler prosjektet om å omdefinere livssyklusen, i tillegg til bransjesamarbeid, innovasjon og bærekraftig endring. Prosjektgruppen har samlet interessenter fra hele verdikjeden, og bemerkelsesverdig nok har konkurrenter sammen formet bransjen. Konseptet "out of sight, out of mind" gjelder ikke lenger for ventilasjonssystemene våre.

Inspirerer målene til Kontiki-prosjektet deg? Vi inviterer deg til å bli med oss på denne spennende reisen mot å skape en sirkulær verdikjede. For mer informasjon om hvordan du kan delta, vennligst kontakt prosjektkoordinator Jon Eidset.
Jon Eidset, Tevas

Jon Eidset

Kontaktperson for prosjektet
Salgsleder, Tevas

Prosjekt: Donorbyggregister

Byggeplass

 

Donorbyggregisteret er et initiativ for å fremme gjenbruk og resirkulering i bygg- og eiendomsbransjen. Ved å tilby en database over bygninger som skal rives eller gjennomgå store renoveringer, letter vi overføringen av gjenbrukbare materialer og komponenter mellom prosjekter.

Ved å delta i dette prosjektet bidrar du til en sirkulær økonomi, reduserer byggavfall og fremmer bærekraft i bransjen vår. I tillegg til å bevare miljøet, skaper denne initiativet nye muligheter for kostnadsbesparelser og innovasjon.

Bli med oss på dette betydningsfulle skrittet mot bærekraftige bygg- og eiendomspraksiser. For mer informasjon, vennligst ta kontakt med Anita Martinsen. 

julia-skorpen-dahl

Julia Skorpen Dahl

Kontaktperson for prosjektet
Senior Manager | Innovation Lead, PwC

Prosjekt: Urban Mining

Bergen utsikt

Dette prosjektet basert i Bergen er et eksempel på hvordan byer kan drive overgangen til en sirkulær økonomi. Med sin rike arkitektoniske arv gir Bergen den perfekte rammen for en bærekraftig gjenvinningsstrategi.

Prosjektet tar en helhetlig tilnærming til gjenbruk av verdifulle materialer fra bygninger som skal rives eller gjennomgå betydelige renoveringer. Ved å behandle byen som en "gruve" av verdifulle ressurser, har vi som mål å redusere byggavfall, senke karbonutslipp og fremme ressurseffektivitet.

Bli med oss i Urban Mining-prosjektet og bidra til en grønnere og mer bærekraftig fremtid for vår by og bransje. For mer informasjon, vennligst ta kontakt med Sissel Fjellstad.

Sissel Fjellstad square

Sissel Fjellstad

Kontaktperson for prosjektet
Direktør, PwC

Prosjekt: Pantheon

Betong

 

Panteon-prosjektet skal utforske og fremme ombruk av betongkonstruksjoner. Gjennom tverrfaglig samarbeid med forskere, entreprenører, arkitekter og lovgivere, ønsker Panteon å utforske og adressere de tekniske, økonomiske og juridiske aspektene ved ombruk av betong. Dette vil inkludere case-studier, workshops, og feltbesøk til potensielle ombruksprosjekter.

Målet er å utvikle bransjeretningslinjer for ombruk av betongkonstruksjoner og stimulere til praktisk gjennomføring innen utgangen av 2024. Resultatene fra dette prosjektet vil ikke bare bidra til redusert CO2-utslipp og ressursforbruk, men også til økonomiske fordeler for bransjen.I Panteon-prosjektet vil en rekke aktører fra ulike sektorer være involvert for å sikre en helhetlig tilnærming. Dette inkluderer:
 
  • Offentlige myndigheter: For regulering og støtte
  • Ingeniører: For teknisk ekspertise og strukturell vurdering
  • Arkitekter: For design og bærekraftige løsninger
  • Byggherrer: For krav om ombruk og bestillerkompetanse
Sammen vil disse aktørene arbeide for å utvikle bransjeretningslinjer og beste praksis i ombruk av betongkonstruksjoner. For mer informasjon, vennligst ta kontakt med Brita Svartveit.
Brita Svartveit, Rambøll

Brita Svartveit

Kontaktperson for prosjektet
Seksjonsleder Sustainable Buildings, Rambøll

Prosjektstyre

Vårt prosjektstyre innen sirkulærøkonomi er  drivkraften bak våre initiativer. Gruppen består av bransjeledere som er sterkt engasjert i prinsippene for bærekraft og ressursoptimalisering.

Styret har ansvaret for å veilede klyngens initiativer for å realisere en sirkulær økonomi innen eiendoms- og byggebransjen. De gir strategisk retning, overvåker gjennomføringen av prosjekter og sikrer at våre tiltak er i tråd med våre bærekraftsmål. 

Kristian Svela Øglænd
Kristian Svela Øglænd
Gruppeleder Byggeteknikk
Rehabilitering og ombruk
Sweco
Stina Oseland
Stina Oseland
Klimadirektør
Bergen Kommune
Hanne Wetland
Hanne Wetland
Forretningsutvikler
BIR Bedrift
Bjørnar Gilje
Bjørnar Gilje
Prosjektdirektør
Vestbo
Henning Bang
Henning Bang
Prosjektutvikler
Veidekke
Brita Svartveit
Brita Svartveit
Seksjonsleder Sustainable Buildings
Rambøll
Maren Elise Olsen
Maren Elise Olsen
Leder ombruksavdelingen
Bergen ommune

Bygger mot bærekraft

Vær med på reisen

Din deltakelse er avgjørende på veien mot bærekraft. Bli med i våre prosjekter, delta på arrangementene våre eller del dine unike innsikter - det finnes mange måter å bidra på.

Sammen kan vi forme om eiendoms- og byggebransjen og fremme en sirkulær økonomi som gagner alle.

Ta kontakt med oss for å lære mer.

Birthe Espeland
CEO, Proptech Innovation
Skjermbilde 2023-07-12 kl
Som medlem i klyngen blir vi i enda bedre stand til å ta smarte valg når det kommer til anvendelse av ny teknologi. Det er nyttig å kunne dele idéer, erfaringer og kompetanse med andre – på den måten kan vi bidra til løfte bransjen og finne løsninger som både er bærekraftige og som faktisk virker.
Ingse Galtung Døsvig
Adm. dir Bara
Skjermbilde 2023-07-12 kl. 10.45.25

Det å samhandle og innovere sammen med andre gjennom kompetansedeling og samarbeid er viktig for Vestbo. På denne måten øker vi sannsynligheten for stadig å forbedre oss. Proptech Innovation gir oss den samhandlingsarenaen vi ønsker!

 

Jørgen Pedersen
Adm. dir Vestbo BBL
1674385970846
Proptech Innovation samler aktører i en viktig bransje som trenger å bli både «smartere» og grønnere. Connect samler gode gründere, investorer og selskaper som vil gjøre skape grønne vekstvinnere. For Connect er derfor Proptech Innovation en perfekt klynge å samarbeide tett med da vi utfyller hverandre i det vi tilbyr, men har overordnet helt samme mål.
Gøril Selvik
Managing Director Connect Vest
1643925943345
Gjennom Proptech Innovation får Frydenbø tilgang til et stort nettverk av bedrifter som utvikler ny teknologi for eiendomsbransjen. Jeg gleder meg til å bli bedre kjent med klyngen og medlemmene!
Christine Flataker Johannessen
Konserndirektør Frydenbø Eiendom
Skjermbilde 2023-09-27 kl. 12.49.09
Eiendomsbransjen står midt i en nødvendig digital transformasjon. Det gir spennende nye muligheter for bærekraftig verdiskaping for BOB.  Gjennom Proptech Innovation får vi anledning til å etablere samarbeid med ulike aktører i bransjen og det gir utallige muligheter for innovasjon som vil komme våre medlemmer og kunder til gode.
Lin Christin Standal Hjelle
Direktør for Eiendomstjenester og Rådgivning, BOB
1643623057312