Energi

Proptech Innovation er engasjert i å fremme prinsippene for energieffektivitet. Prosjektene ser på hvordan vi kan minimere energiforbruket, optimalisere energiutnyttelsen og fremme en bærekraftig energibruk. Vårt mål er å gjøre byggebransjen i stand til å energieffektivisere bygningsmassen, for å frigjøre kraft til andre industrier.

Se våre prosjekter nedenfor. 

 
 

Prosjekt: KraftKur

Energioptimalisering

 

Prosjektet KraftKur har som mål å identifisere og implementere tiltak for energieffektivisering i eksisterende bygg, samt å sikre at nye bygg utvikles med optimal energieffektivitet fra dag én. Prosjektet skal bidra til kunnskapsdeling og bevisstgjøring om energieffektivisering i byggsektoren.

Hele verdikjeden innen bygg, anlegg og eiendom inviteres til å utarbeide beste praksis for energibruk i bygg, fra planlegging til bygging og inn i driftsfasen. Dette gjøres praktisk ved å se på hvordan man kan transformere et allerede bygget bygg, opprette bærekraftig drift og gjøre bygget så energieffektivt som mulig.

Prosjektet KraftKur henger sammen med følgeprosjektet Energikartlegging, som kjøres på Swecobygget på Fantoft. Dette bygget skal også under lupen i KraftKur. Inspirerer dette prosjektet deg? Ta kontakt med prosessleder Kine Abbott Solberg. 

1559217990919

Kine Abbott Solberg

Kontaktperson for prosjektet
Gruppeleder BIM og digitale prosjekttjenester, Sweco

Følgeprosjekt: Energikartlegging

Bilde1

 

"Problemet er ikke 80-talls byggene, det er byggene fra 2000-tallet."

Energikartleggingsprosjektet er et følgeprosjekt hos Proptech Innovation. Sweco jobber med prosjektet, men vi i klyngen får innsikt og muligheten til å lære sammen med dem. Prosjektet fokuserer på Swecobygget på Fantoft, og målet er å energikartlegge bygget og finne ut hvordan klassisk proptech kan gjøre grønne bygg enda grønnere.

Har du spørsmål rundt prosjektet, ta kontakt med Sofie Osbeck.

Sofie Osbeck

Sofie Osbeck

Kontaktperson for prosjektet
Avdelingsleder bærekraft, Sweco

Ressursgruppe

Vår ressursgruppe innen Energi er drivkraften bak våre initiativer. Gruppen består av bransjeledere som er sterkt engasjert i prinsippene energikartlegging og energioptimalisering.

Ressursgruppen har ansvaret for å veilede klyngens initiativer for å realisere energieffektivitet, minimere forbruk, optimalisere energiutnyttelse og fremme bærekraftig energibruk. De gir strategisk retning, overvåker gjennomføringen av prosjekter og sikrer at våre tiltak er i tråd med våre bærekraftsmål. 

Sofie Osbeck
Sofie Osbeck
Avdelingsleder bærekraft
Sweco
Anne Sofie Bjelland
Anne Sofie Bjelland
Ph.d.-kandidat
Høgskolen på Vestlandet
Bente Haugsdal
Bente Haugsdal
Utviklingssjef
Frydenbø Eiendom AS
Lin Christin Standal Hjelle
Lin Hjelle
Direktør eiendomstjenester og rådgivning
BOB BBL
Øystein Kvamme
Øystein Kvamme
Regionsdirektør
Service Vest
GK