Hva vi gjør

Dette er din kilde til inspirasjon. Med vårt fokus, omformer vi bygge- og eiendomsbransjen samtidig som vi fremmer en smartere og mer bærekraftig fremtid. 

Våre prosjekter er rettet mot å skape meningsfull og varig endring, redusere vårt karbonavtrykk og omfavne ny teknologi. Her vil du finne grundig informasjon om våre initiativer og hvordan du kan bidra til deres suksess.

Sammen kan vi inspirere og skape verdifull endring

Lær mer om hva vi gjør og våre pågående prosjekter nedenfor. Kjenn på hva som ressonerer med dine lidenskaper og ferdigheter, og ta deretter steget for å engasjere deg. Din deltagelse er avgjørende for å drive innovasjon i våre fokusområder.
Nettverk & Innovasjon

Nettverk & Innovasjon

I hjertet av Proptech Innovation ligger troen på kraften av samarbeid og fellesskap. Vi er dedikert til å bygge broer mellom aktører i eiendoms- og byggebransjen, oppmuntre til deling av kunnskap, og foster innovasjon.

Gjennom engasjerende nettverksarrangementer,  praktiske workshops og inspirerende episoder fra Proptech Innovation studio, åpner vi dører for nye partnerskap, ideer og teknologier. Vårt mål er å drive bransjen fremover, gjøre den mer tilpasningsdyktig, og utforme en smartere og mer bærekraftig fremtid sammen.

Sirkulærøkonomi

Sirkulærøkonomi

Ved å omfavne sirkulærøkonomien, tar Proptech Innovation initiativ til å revolusjonere eiendoms- og byggebransjen med mål om å minimere avfall og maksimere ressursutnyttelsen.

Vårt engasjement for å utvikle og implementere sirkulære strategier og forretningsmodeller er drevet av en visjon om et regenerativt miljø hvor hver handling bidrar til en mer bærekraftig verden. Gjennom våre prosjekter og initiativer inviterer vi deg til å bli en nøkkelspiller i denne transformative reisen.

Datadrevet innovasjon

Datadrevet innovasjon

I en æra preget av digital transformasjon, er datadrevet innovasjon fundamentet for vår tilnærming til å omforme eiendoms- og byggebransjen. Proptech Innovation utforsker nye horisonter ved å anvende dataanalyse, kunstig intelligens og teknologiske fremskritt for å oppdage nye forretningsmuligheter, forbedre operasjonell effektivitet og styrke beslutningsprosesser.

Ved å engasjere deg i våre datadrevne prosjekter, blir du en del av en banebrytende bevegelse som ikke bare forvandler bransjen, men også setter nye standarder for innovasjon og suksess.

Energy

Energi

I takt med vår voksende forpliktelse til å forme en fremtid hvor bærekraft står i sentrum, introduserer Proptech Innovation "Energi" som vårt nyeste fokusområde. Dette initiativet er drevet av et presserende behov for å adressere og transformere energibruken i eiendoms- og byggebransjen.

Vårt mål er å utløse en revolusjon innen energieffektivitet, fornybar energi og smarte energiløsninger som kan redusere karbonavtrykket og bidra til en mer bærekraftig planet.

Generell klyngeutvikling

Vi driver fremgang innen eiendomsteknologi. Klikk på modulene nedenfor for mer informasjon.