Proptech Innovation
by Proptech Innovation
on april 04, 2024

I en studie publisert i "Journal of Cleaner Production", har et tverrfaglig team utforsket nye metoder for effektivisering av gjenbruksprosesser i byggeprosjekter gjennom forbedret datatyring.