Våre medlemmer

Klyngen består av nærmere 100 selskaper og institusjoner.

Aktørene som utgjør Proptech Innovation,  inkluderer selskaper som planlegger, designer, bygger, selger, forvalter og transformerer bolig- og næringsbygg, teknologiselskaper og leverandører, akademiske institusjoner og FoU-selskaper.

Proptech Innovation er summen av alle medlemmen.

Vil du være med?

Følg oss ved å melde deg på nyhetsbrevet, eller meld din interesse for å bli medlem hos oss.