Våre medlemmer

Nærmere 100 selskaper og institusjoner er medlemmer av klyngen, og antallet stiger.

Våre medlemmer inkluderer selskaper som planlegger, designer, bygger, selger, forvalter og transformerer bolig- og næringsbygg, teknologiselskaper og leverandører, akademiske institusjoner og FoU-selskaper.

Vil du være med?

Følg oss ved å melde deg på nyhetsbrevet, eller meld din interesse for å bli medlem hos oss.