Innovasjon, vekst og verdiskapning

Stedene vi bor. Stedene vi jobber. Tiden er inne for at bygg- og eiendomsbransjen skal samle det fysiske og digitale miljøet og samarbeide på nye måter.

Vår prosjektportefølje er designet for å drive kunnskap, samarbeid og verdiskaping basert på toppmoderne teknologi. Lær mer om våre prosjekter her.

Målet med klyngen er å endre måten vi planlegger, designer, utvikler, bygger, kjøper, leier, selger, forvalter og transformerer bygninger for bolig- og næringslokaler - og bidra til økonomisk og bærekraftig by- og industriutvikling.

Klyngen er en sammenslutning av byutviklere, eiendoms- og byggeselskaper, leverandører, teknologiselskaper, investorer og forskningsinstitusjoner som samarbeider for å påvirke stedene vi bor og stedene vi jobber.

Proptech Innovation har som mål å være en samarbeidsarena for innovasjon og utvikling av nye produkter og tjenester som kan være effektive ikke bare nasjonalt, men også internasjonalt.

Initiativet er basert på erkjennelsen av behovet for endring i bransjen.

PI-symbol-01-1
PI-img-03

Teknologi og digitalisering endrer måten mennesker samhandler på, hvordan tilbud og etterspørsel møtes på nye måter, verdikjeder endres, og nye forretningsmodeller oppstår. Dette skaper et helt nytt miljø for selskaper å manøvrere i.

Aktører innen en rekke bransjer har innsett at de ikke kan løse alle utfordringene alene. For å styrke sin egen kapasitet for innovasjon, vekst og verdiskaping, har aktørene etablert klyngeprosjekter som vil bidra til å skape de beste forutsetningene for dette - både kollektivt og individuelt. Dette har også vært inspirasjonen for Proptech Innovation.

Proptech Innovation-klyngen vil jobbe med temaer som å gjøre verdikjeder mer effektive, nye byggematerialer og metoder, bærekraftige energiløsninger og smarte bygninger, med data, og tilgang på data, som den viktigste faktoren for innovasjon.