Å Insite er trolig et uskrevet blad for mange, men selskapet spiller en sentral rolle i arbeidet med energioptimalisering av næringsbygg.

– Vi har spesialisert oss på å levere energidata som en tjeneste. Det vil si at vi samler, strukturerer og kvalitetssikrer energidata fra næringsbygg. Ved å utnytte eksisterende energimålere og installere nye målere der det trengs gir vi gårdeiere den datakvaliteten som trengs for å benytte energi mer effektivt, rapportere mer nøyaktig og fordele kostnader korrekt, sier head of sales i Å Insite, Petter Hessen.

Et viktig bindeledd

Å Insite er et datterselskap av Å Energi, et energikonsern eid av de to kraftaktørene som tidligere het Agder Energi og Glitre Energi. Som datterselskap av det relativt nye energikonsernet, er de i samme båt som et annet medlem hos Proptech Innovation, nemlig Adaptic. Les om de her: https://proptechinnovation.com/news/de-vil-få-fortgang-på-energieffektiviseringen

– Vi er en del av det samme konsernet, men opererer helt uavhengig av hverandre. Det betyr at vi kan levere våre tjenester til Adaptic, men også til alle deres konkurrenter på helt like premisser, sier Hessen, før han fortsetter:

– Vi mener at nøkkelen til å nå klimamålene ligger i samarbeid, og derfor jobber vi aktivt med å bryte ned siloene, sier Hessen, som mener at det finnes veldig mange gode proptech-løsninger der ute, men at tilgangen på god data ofte er en flaskehals for mange.

– Derfor fokuserer vi utelukkende på å levere gode data, ikke på hvordan disse blir presentert eller brukt av byggets eiere, sier han.

Norges største kraftverk

Skal vi nå målene om å redusere den generelle energibruken, så er bygg én av de viktigste innsatsfaktorene. Her spiller gode data og økt innsikt om hvordan byggene fungerer en nøkkelrolle.

– Norges største kraftverk ligger i ikke i vind eller vann, men i energieffektivisering. Potensialet som ligger i å energi-optimalisere eksisterende bygg, er enormt. Det er imidlertid vanskelig å gjennomføre uten gode, høyoppløste energidata, sier Hessen.

Han forteller at dataene de leverer brukes til alt fra rapportering, allokering av kostnader, optimalisering av drift og ikke minst til å kunne dokumentere besparelsene og effekten av tiltakene som gjennomføres.

– Energidata ofte er forbundet med noe som er dyrt, komplekst og har lav kvalitet. Ved hjelp av ny teknologi og en betydelig investering i verktøy for mer effektiv samhandling mellom leverandører, har Å Insite løst dette gjennom å levere data som en tjeneste, sier Hessen.

– Det er dette som er fremtiden

Selskapet kan ta på seg hele den finansielle og operasjonelle risikoen med å levere kvalitetssikret data. Det betyr at dersom du ønsker å installere ytterligere målepunkter eller å utnytte eksisterende målere bedre, så ordner de det. Kundene abonnerer dermed bare på en tjeneste, hvor Å Insite sørger for at de fortløpende får de dataene de trenger.

– Spørsmål knyttet til ID-bytter, metadatafeil, fase- eller retningfeil, feilplasserte temperatursensorer, overdimensjonering av hardware, spikes, data gaps, flate lines, tidsstempelavvik og så videre er ikke noe man trenger å forholde seg til på samme måte lengre. Det er dette som er fremtiden, sier Hessen.
Hvordan dataene presenteres og hvordan de brukes, legger altså Å Insite seg ikke opp i, men normalt samles de i et dashboard hvor man får full kontroll på både energibruk og inneklima, dersom man har sensorer som henter data for dette.

Dataene i seg selv er imidlertid ingenting verd, så lenge man ikke velger å bruke de til noe.

– Gode data i seg selv gjør ikke et brunt bygg grønt, men man trenger gode data for å ta de rette beslutningene. Våre data gir gårdeiere, rådgivere og andre som benytter det den innsikten de trenger for å de gode beslutningene, sier Hessen.

Proptech Innovation - et naturlig møtested

Å Insite har i dag kunder over store deler av landet og aktive prosjekter i tolv europeiske land. De er også medlem av Proptech Innovation.

– Å være en del av Proptech Innovation-klyngen ser vi på som viktig. Det sitter mange mennesker og selskaper i klyngen med mye kunnskap og kompetanse. Dette er et miljø som vi ønsker å være en del av og som vi ønsker å både bidra til - men også lære av. Vi har i kontorer i Drammen og det å være en del av denne bergensklyngen, gir oss også et naturlig møtested i Bergen, noe vi ser på som svært nyttig, sier Hessen.

Petter Hessen
Petter Hessen, Head of sales i Å Insite

Comments