Energipotensialet i de fleste bygg er stort, men mange har fortsatt ikke tatt grep. Det ønsker teknologiselskapet Adaptic å gjøre noe med. 

– Vi ønsker å sette fart på energieffektiviseringen av bygg og er overbevist om at ny teknologi er veien å gå, sier forretningsutvikler og leder for bergenskontoret til teknologiselskapet Adaptic, Mathias Pedersen. 

Selskapet tar altså mål av seg å løse én av eiendomsbransjens største utfordringer og allerede har de flere av landets største eiendomsaktører på kundelisten.

– Vi har utviklet teknologi som gjør det enkelt for gårdeierne å ta kontroll over energiflyten i sine bygg. Ved å ta kontroll legger man også til rette for energieffektiviserende tiltak, sier Pedersen. 

Enormt potensial

Han begynte karrieren i oljebransjen. Sjokket var stort da Mathias Pedersen tok steget over i eiendomsbransjen, hvor Excel-ark og manuell rapportering fortsatt var regelen, ikke unntaket. 

– Det var litt sjokkartet å oppleve hvordan mange eiendommer ble driftet. Samtidig innså jeg at nettopp det gjorde at det også var et stort potensial for forbedring og effektivisering, sier Pedersen. 

Han forteller at bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen de siste 20 årene hatt en negativ produktivitetsvekst på rundt 10-15 prosent. Til sammenligning har resten av de private næringene i Fastlands-Norge hatt en produktivitetsvekst på 30 prosent i samme periode. 

– Gapet er stort, noe som innebærer at potensialet for effektivisering av bygg og eiendomsbransjen er enormt, sier Pedersen.

Tar tilbake kontrollen

De senere årene har man ifølge Pedersen sett en utvikling, hvor mange gårdeiere har gitt fra seg kontrollen overenergibruken i egen bygningsmasse.

– I stedet for at man som gårdeier har kontroll over energiforbruket og effektkostnadene, så er dette overlatt til leietakerne. På et bygg med flere leietakere kan det derfor være én eller flere strømmålere per leietaker. Mange gårdeiere aner derfor ikke hva byggene deres bruker av strøm, sier Pedersen.

Med stigende energikostnader, økende krav til rapportering og leietakere som etterspør energieffektive bygg, så har dette endret seg. Stadig flere gårdeiere ønsker derfor nå å ta tilbake eierskapet og kontrollen over energibruken i bygget.

– Det er dette vi hjelper de med. Ved å ta tilbake eierskapet over energibruken, får de også full kontroll på det som utgjør den største andelen av felleskostnadene, nemlig energikostnadene i bygget. Kundene til Adaptic kan dermed avregne og fakturere leietakernes reelle energi- og effektforbruk (både felles og eksklusivt forbruk) automatisk hver måned slik at dette kan trekkes ut av felleskostregnskapet. Har man eierskap over energiflyten har man også eierskapet over energibesparelsen. Her ligger det store muligheter, som blant annet gjør det enklere for gårdeiere å få betalt for de energi-investeringene som de gjør i egne bygg, sier Pedersen.

Ser store besparelser

Han understreker at fordelene for leietakerne kanskje er enda større. Gårdeier kan nemlig ofte, fordi de er en større bestiller, fremforhandle strømavtaler som er bedre enn hver og en leietaker klarer på egenhånd.

– I tillegg får de også fordelt nettleien på flere. I et flerbrukerbygg med ti leietakere, er det også ti strømavtaler med tilhørende nettleie. Tar huseier kontroll over dette, fordeles nettleien på disse ti. Her ser vi ofte en kostnadsbesparelse på hele 30 prosent, sier Pedersen. 

Han forteller at teknologien også synliggjør hver enkelt leietakers strømforbruk, noe som øker bevisstheten rundt dette.

– Mange blir mer bevisst og ønsker å ta grep. Alle ønsker jo å bidra til å få slutt på sløsingen med vår fornybare energi, sier Pedersen. 

Synliggjør effekten

Energidataene fra Adaptic fører derfor ofte til at mange gårdeiere, enten på eget initiativ eller fordi leietakerne etterspør det, begynner å jobbe med energioptimaliserende tiltak.

– Her samarbeider vi tett med en rekke proptech-selskaper. Vi synliggjør energiforbruket før og etter tiltak og kan automatisk fordele den reelle gevinsten mellom gårdeier og leietaker. Effekten av tiltaket til proptech-selskapene blir derfor veldig synlig, sier Pedersen. 

Nylig ble Adaptic en del av Proptech Innovation-klyngen.

– Vi har deltatt på en del slike samlinger og ser at det er veldig lærerikt. Det er inspirerende å høre andre selskaper fortelle sin historie og få innblikk i hvilke problemer de vil løse og hvordan de tenker. Det skjer mye spennende innen proptech for tiden, sier Pedersen. 

Adaptic Technology

Team Adaptic Technology

 

Vil du også være med i klyngen Proptech Innovation?

 

Proptech Innovation
Post by Proptech Innovation
november 9, 2023

Comments