Bergen kommune har satt seg som mål å bli best på sirkulærøkonomi. Da er Proptech Innovations ombruksworkshoper er helt naturlig sted å være.

– Vi er veldig opptatt av å både tillegg oss ny kunnskap, samtidig som vi deler av våre erfaringer, sier leder for Ombruksavdelingen til Bergen kommune, Maren Elise Olsen.

Sammen med Silje Østerbø og Peter Heimstad, også de fra Bergen kommune, deltok hun på torsdagens ombruksworkshop i regi av Proptech Innovation. På programmet stod en oppdatering på status på de fire ombruksprosjektene (ler mer her: https://proptechinnovation.com/sirkulærøkonomi), samt et dypdykk i to av prosjektene, Donorbyggregisteret og Pantheon. Mens Donorbyggregisteret skal fremme gjenbruk og resirkulering i bygg- og eiendomsbransjen, skal Pantheon utforske og fremme ombruk av betongkonstruksjoner.

– Det skjer mye spennende og vi har kanskje snart en levende pilot på gang, sier prosessleder for Pantheon, Brita Svartveit, som legger til at hva og hvor må hun komme tilbake til.

Trenger ombruksmaterialer

Østerbø og Olsen forteller at det å delta på ombruksworkshopen setter i gang noen kreative tankeprosesser knyttet til ombruk og sirkularitet.

– Målet vårt er jo at Bergen skal bli best på sirkulærøkonomi. Det betyr at både kommunen som bedrift må bli flinkere, men også at vi må tilrettelegge for og gjøre det enklere for både bedrifter og privatpersoner å bli mer sirkulære, sier Silje Østerbø.

– Det gir oss også økt innsikt om hva som foregår i markedet og hva som er utfordringer og forventninger, sier Olsen.

Hun forteller at kommunen har satt seg et ambisiøst mål om en sirkularitet på hele 65 prosent i egen portefølje innen 2030.

– For å klare det trenger vi ombruksmaterialer utenfra. Vi kommer til å ha stort behov for brukte materialer og da må markedet være med oss, sier Olsen.
Innen 2030 skal Bergen kommune også ha halvert eget avfall, samtidig som byggeplassene skal være utslippsfrie. Det mer med andre ord ingen tvil om at Bergen kommune er fremme i skoene og satser offensivt på bærekraft. Det kommer også til uttrykk i en egen ombrukskonferanse som de selv arrangerer 30. mai. Du kan lese mer om den her: https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/vi-bygger-bergen/samlet-byggebransjen-pa-ombrukskonferanse/

Bidrar på mange måter

Daglig leder av Proptech Innovation, Birthe Espeland, er veldig glad for at Bergen kommune er en aktiv deltaker i klyngens ombruksworkshoper.

– Bergen kommune spiller en viktig rolle, både som bruker av nye metoder og løsninger, men også i sin rolle som premissleverandør. Det er derfor veldig gledelig at de er med og bidrar, sier Espeland.

Hun understreker også ytterligere en rolle som kommunen har, nemlig som en økonomisk kraft inn i prosjektet.

– De har, sammen med Vestland fylkeskommune, vært med å bidra økonomisk til flere av prosjektene i ombruksworkshopen. Uten de ville det vært svært krevende å gjennomføre dette arbeidet. Kommunen bidrar derfor på mange måter, noe vi er svært takknemlige for, sier Espeland

DSC_2971

Comments