Siden dag én har Equinor vært medlem av Proptech Innovation. Litt spesielt, tenker du kanskje, men eiendomsteknologi står høyt på dagsorden for en av verdens største energigiganter.

­– Da Proptech Innovation-klyngen ble etablert, var vi helt tydelige på at dette skal vi være med på, sier arealforvalter hos Equinor, Rolf Sulen.

Et viktig verktøy

Sammen med sine kolleger forvalter og drifter han 100.000 kvadratmeter næringslokaler på Sandsli. Tar vi med resten av selskapets eiendomsportefølje rundt omkring i verden, ender vi på rundt én million kvadratmeter. De fleste lokalene eier de ikke selv, men veldig mange av byggene drifter på såkalte «bare house-avtaler», noe som innebærer at Equinor i stor grad drifter byggene som sine egne.
Første onsdag i juni, hadde Sulen invitert Proptech Innovation på besøk til Equinor-landsbyen på Sandsli. Landsbyen består av en rekke bygg av ulik årgang, det første fra midt på 80-tallet og det siste stod ferdig i 2017.

– Det er en interessant miks av ulike arkitektoniske uttrykk, som også godt illustrer hvordan arbeidsplassene har utviklet seg de siste 40 årene, sier Sulen.

Fra landsbyen på Sandsli styrer de veldig mange av Equinors aktiviteter på norsk og internasjonal sokkel.

– Lokalen er derfor svært viktige verktøy for våre verdensomspennende aktiviteter, sier Sulen.

Men hvorfor er Equinor så medlem av Proptech Innovation-klyngen?

Energigiganten er verken eiendomsutvikler eller eiendomsbesitter. De utvikler heller ingen tekniske løsninger som de bruker i egen bygningsmasse.

– Vi er heller ikke den som tar i bruk ny teknologi først. Det vi imidlertid er, er en storbruker av areal og eiendom. Vi er en av de største arbeidsgiverne i landet og er derfor opptatt av at lokalene våre fungerer optimalt for vår bruk, sier Sulen.

Til å drifte lokalene, det vil si alt fra kantinedrift til energistyring, ventilasjon, VVS og renhold, benytter Equinor seg av ulike leverandører. For å være en god kjøper av ulike løsninger og tjenester, er kunnskap et sentralt stikkord. Her kommer Proptech Innovation inn i bildet.

– Medlemskapet i klyngen gir oss innsikt og kunnskap om hva som finnes av nye løsninger. Vi får treffer aktørene bak, men også høre på erfaringer fra andre brukere. Klyngemedlemskapet gjør oss derfor til en bedre bestiller. Det gjør oss også i stand til å pushe våre leverandører, slik at de ikke sover i timen, sier Sulen.

Gå via leverandørene

For de som sitter med gode ideer og tenker at et Proptech Innovation-medlemskap kan være en direkte «hotline» til Sulen og Equinor, så heller han imidlertid litt kaldt vann i årene.

– Ja, det gir oss kunnskap om ny teknologi og gode løsninger, men vi bestiller svært sjelden ny teknologi direkte. Det går nesten utelukkende gjennom våre leverandører, sier Sulen.

Han forteller også at de heller ikke er en aktør for små piloter for å teste ut nye løsninger.

– Husk på at vi er en stor bruker. Derfor ønsker vi oss mer modne, skalerbare løsninger som vi vet fungerer og som vi ser vil en positiv effekt hos oss, sier Sulen.

Skal du komme deg inn til Equinor, er med andre ord bakdøren via leverandørene det beste alternativet.

– Vi stiller store krav til våre leverandører og både utfordrer og oppfordrer de til å ta i bruk nye løsninger. Aktører som sitter på løsninger som vi ser vil ha effekt hos oss, har derfor gode muligheter til å nå frem til oss, selv om vi ikke bestiller direkte, sier Sulen.

Rundtur i landsbyen

Under Proptech Innovations besøk, brukte Equinor litt tid til å fortelle om seg selv og hvordan de drifter eiendomsmassen de sitter i. Vi fikk også høre litt fra Autility, et oppstartselskap du kan lese mer om her: https://proptechinnovation.com/news/-har-utviklet-en-digital-tvilling-som-selv-vaktmesterne-elsker

Besøket ble avsluttet med en befaring i «landsbyen» som daglig sysselsetter rundt 3500 medarbeidere. «På huset» har de en flere personalrestauranter, en hel haug med kaffebarer, eget treningsanlegg med både buldrevegg, spinning-, kondisjons- og styrkerom, sykkelparkering og p-plasser til rundt 1000 biler. Antallet møterom er ukjent, med de har to romslige auditorier og selvsagt arbeidsplass til alle sine medarbeidere.

– Da nybygget ble reist i 2014, var dette landets største kontorbygg. Vi er en landsby med ulike bygg og med medarbeidere fra hele verden. Medlemskapet i Proptech Innovation er et bidrag inn i vårt arbeid med å optimalisere byggene i landsbyen for våre behov og brukere, sier Sulen.

DSC_3424

 

Comments