Vaktmester eller byggdrifter. Kjært barn har mange navn, men realiteten er ifølge selskapet Autility, at byggets viktigste driftspersonell ikke har blitt tatt på alvor i den digitale utviklingen. 

­– Det har vi gjort noe med. Vi har utviklet et digital tvilling-sentrisk FDV-system, som gjør at vaktmesterne og byggdrifterne nå elsker å holde byggene sine oppdatert, sier CEO i selskapet, Autility, Anders Melbye. 

Krevende å nyttiggjøre seg

Vi har ikke snakket med vaktmesterne, men velger å ta ham på ordet. Det som uansett er en realitet, er at digitale tvillinger og BIM-modeller er hyllevare i alle nye byggeprosjekter. Utfordringen mange trolig kjenner seg igjen i, er at det er utfordrende å ta de store datamengdene fra byggeprosjektene med seg ut i den faktisk driften av bygget.

Les mer her: https://proptechinnovation.com/news/startet-2024-med-å-stille-bim-til-veggs

– Det er dokumentert at mellom 90 og 95 prosent av de dataene som finnes om bygget, aldri blir med over i driftsfasen, sier én av gründerne av Autility, André Keane. 

Dermed når aldri dataene fra RIB-ene ut til de som lever med og drifter bygget til daglig. Og skulle de nå frem, er de gjerne av en slik karakter at de er krevende å nyttiggjøre seg i praktisk drift. 

– Vi har derfor utviklet en løsning som gjør det enkelt for driftspersonell å hente ut den informasjonen de faktisk trenger både i nye og eksisterende bygg. I tillegg, og det er like viktig, de kan også enkelt oppdatere den digitale tvillingen slik at den hele tiden speiler virkeligheten. Verdien av alltid oppdaterte vedlikeholds- og investeringsplaner basert på faktisk innsikt fra drifterne ute i bygget, gir forvaltere et mye bedre strategisk verktøy for gode beslutninger, sier Keane.

Kan spørre løsningen

Så hva snakker vi om i praksis? Jo, kjernen i Autilitys løsning er å samle eksisterende bygningsinformasjon og gjøre den lett tilgjengelig og ikke minst anvendbar for eiendomsdriften. Via en digital modell av bygget, kan vaktmester og drifter altså kunne hente ut informasjon om alt fra ventilasjonsanlegg og energidata, til brannslukkingsanlegg. Kort fortalt – de dataene de trenger for å drifte bygget så effektivt som mulig. Løsningen fungerer like godt på nye som gamle bygg. 

– Driftsledere og forvalterne kan selv skanne bygget og laste opp de dataene de har fra før. For å sortere dataene mest mulig hensiktsmessig, tar vi aktivt i bruk kunstig intelligens. Dette er utviklet av oss og skreddersydd for løsningen, sier Keane. 

Han forteller at det i løsningen også ligger en egen AI-Chat hvor man kan spørre om driftsrelaterte spørsmål. Når var for eksempel forrige service på ventilasjons- eller sprinkleranlegget og hvilke type ventiler er det brukt i ulike deler av bygget. 

– Dette er en helt ny måte å tenke drift og forvaltning av et bygg på, sier Keane. 

Rulles ut i 1,5 millioner kvadratmeter

Selskapet har flere betydelige eiendomsaktører med seg på laget og de har vært gjennom en rekke pilotprosjekter. 

– Vårt fokus i 2024 er å bevise at løsningen skalerer som ønskelig, det vil si at vi digitaliserer både eksisterende bygg og selve byggdriften i samme slengen. Nittedal kommune sine 36 bygg og tilhørende driftsteam ble «onboardet» i januar. Nå ruller vi ut løsningen i alt fra skoler og barnehager, til eldre kombinasjonsbygg, enorme kjøpesentre og moderne kontorbygg. Til sammen snakker vi at løsningen i løpet av året brukes i 1,5 millioner kvadratmeter eiendom, sier Melbye. 

Han forteller at de nylig, sammen med Caverion, vant en konkurranse på energikontrakt for Oslo universitetssykehus. 

– Caverion vant med Autility som strategisk partner. Vi skal digitalisere eiendomsmassen til et av Europas største sykehus for å redusere og måle energiforbruket ned på komponentnivå. Det er Caverion sine driftere som skal gjennomføre og følge opp de energireduserende tiltakene på byggenes tekniske anlegg med bruk av Autility, sier Melbye. 

Jakter flere kunder

Han forteller at parallelt med at produktet nå modnes og at det skapes sterke referansebare kunder, så klargjøres det for kommersiell lansering på forsommeren 2024.

– Det betyr at vi nå aktivt starter jakten på flere kunder, sier Melbye. 
Det er én av grunnene til at de nettopp har blitt medlem av Proptech Innovation. 

– Klyngen er et brohode inn i et nytt marked. Ikke bare kommer vi enklere i dialog med potensielle kunder, vi får også tilgang til et nettverk med mye kompetanse, noe som er viktig for oss i videreutviklingen av løsningen, sier Melbye.

IMG_0102
Untitled design (6)
en nydelig symbiose

Comments