SimsalaBIM. 2024 er godt i gang og Ole Døsvik fra Multiconsult og Vestland Fylkeskommune sparket like godt i gang året med å stille BIM til veggs.

– BIM har blitt essensielt under bygging, men i praktisk drift sliter vi med å få det til å fungere, sa han på Proptech Innovations første samling i 2024.

Hylles av noen, hates av andre

Ole Døsvik er seniorrådgiver hos Multiconsult, men fast utleid til Vestland Fylkeskommune, hvor han fungerer som fagsjef for VVS. Tirsdag 9. januar var han én av foredragsholderne på Proptech Innovations Proptech Link-arrangement.

– Vi har nye skolebygg som har vært i drift i tre år og som fortsatt ikke fungerer, sier Døsvik.

Han setter dermed pekefingeren på en av bygg- og eiendomsbransjens utfordringer. Hvorfor er det slik at BIM (Building Information Modeling) hylles av noen, mens andre sliter med å hente ut de verdiene som verktøyet representerer?

– Mitt første bekjentskap med digitale bygningsmodeller, var da jeg var inne og jobbet på Vannkanten for 24 år siden. Vi har kommet et stykke siden den gang, men egentlig ikke så veldig langt, fortsatte Døsvik.

Må vedlikeholdes

Mange er selvsagt ikke enige og mener at den digitale bygginformasjonsmodellen har mye for seg, både i planleggingsfase og i drift av bygg. Derfor var temaet for årets første Proptech-samling, BIM i byggets livssyklus.

– I en fersk rapport, hvor 365 bedrifter har blitt spurt, svarer 76 prosent at det er mulig å øke lønnsomheten i virksomheten ved hjelp av teknologi. Det korte svaret på om BIM bør følge bygget gjennom hele livssyklusen, er derfor ja, Heidi Sofie Gommerud, én av Swecos BIM-eksperter og foredragsholder på samlingen.

Hun peker samtidig på en rekke faktorer som må tilfredsstilles for at BIM-modellene skal være det nyttige og verdiskapende verktøyet mange mener at det kan være.

– Vi opplever at det er en del utfordringer knyttet til utdaterte og ufullstendige modeller, at det mangler kildefiler og at det ikke er prosjektert etter gjeldende standarder. For at BIM skal fungere i et livsløpsperspektiv, er det også viktig at modellene vedlikeholdes, sier Gommerud.

Nytt buzzword

Hun lanserte også et nytt «buzzword» for 2024, nemlig CDE, som står for Common data environment. Begrepet refererer til et digitalt miljø eller en plattform der prosjektteamet i bygg- og eiendomsbransjen kan samle, dele og administrere prosjektrelatert informasjon på en koordinert måte.

– Det å ha et godt sentralt styringssystem som strukturerer informasjonen og kommuniserer med andre er veldig viktig for å lykkes med BIM, sier Gommerud.

Hun understreker samtidig viktigheten av at byggdrifterne prøver og tar modellene i bruk.

– Man må også sette krav til bruk av standarder, sier Gommerud.

Tre grunner til at det ikke fungerer

Døsvik på sin side, trekker frem tre grunner til hvorfor han mener at BIM ikke fungerer godt nok.

– Vi klarer vi ikke å legge inn, eller hente ut den informasjonen som vi trenger fra modellene. I tillegg blir det lagt inn for mye informasjon som vi ikke trenger, sier han.
Døsviks ønske for BIM, er at det skal være et system som enkelt gir dem som brukere tilgang på den informasjonen de trenger i det daglige.

– Vi trenger en løsning som raskt og enkelt gir oss informasjon om systemene og komponentene i bygget. Samtidig må vi vite hva som er forutsetningene og oppbygging av de systemene som er valgt i de enkelte byggene, sier Døsvik.

Må bruke sin innkjøpsmakt

Flere nikket anerkjennende til Døsviks synspunkter, men noen påpekte også at man som bestiller har et ansvar for å få løsningene til å fungere og at man må bruke sin innkjøpsmakt.

– Hvert prosjekt må fylles med team som har riktig kompetanse. Dette må man som innkjøper sikre og her må man bruke sin innkjøpsmakt, sier Jorunn Nerheim fra OBOS.

Noen av de fremmøtte kommenterte også at det er vanskelig å kontrollere om man faktisk får det man har bestilt.

– Ofte mangler ressursene og kompetansen til å følge det opp. Det er der mye stopper, sa vedkommende.

En annen påpekte at vi nå står midt i et skifte, og at det pågår en transformasjon.

– Jeg tror at vi vil komme ut av det på en bra måte, sa han.

Drømmescenariet

Teknisk sjef i Bara, Christer E. W. Nilsen, fikk æren av å avslutte seansen. Han påpekte at det allerede finnes velfungerende FDV-systemer som i stor grad dekker behovet til drift, men sier samtidig at BIM kan bidra til å berike eksisterende systemer. 
Han mener misforståelser, kostnader og investering, mangel på kunnskap og kompetanse samt behov for standardisering og samarbeid, er noen av grunnene til at BIM ikke brukes i større grad i driftssammenheng.

Per i dag finnes det heller ikke en løsning som er enkelt nok å bruke. Mitt drømmescenarie er et man kan bevege seg rundt i en interaktiv BIM-modell, hvor man enkelt kan hente ut informasjon om og fra de ulike komponentene, samtidig som man kan styre de ulike systemene, sier Nilsen.

DSC_1215
DSC_1236
DSC_1276
DSC_1242
DSC_1206
DSC_1225
DSC_1328
DSC_1277
DSC_1211
DSC_1207

 

Comments