Sivilingeniør Sofie Osbeck velger å være optimist i møte med klimakrisen. 

– Gjennom innovasjon og proptech har vi muligheten til å gjøre en innsats for klimaet ved å redusere utslippene fra norske bygg, kraftig. Vi har allerede mange gode proptech-løsninger tilgjengelig. Nå gjelder det og ta dem i bruk i stor skala, sier Sofie Osbeck, leder for VVS, energi og miljø i Sweco.

Sweco, Europas største arkitekt- og ingeniørselskap med over 20 000 ansatte, jobber for å løse store samfunnsutfordringer som urbanisering, digitalisering og klimaendringer. Selskapets tjenester strekker seg fra store vann- og energiprosjekter til effektive, miljøvennlige transportløsninger og utvikling av byer og grønne områder.

Stor klimaeffekt

Osbeck leder en avdeling med rådgivere innen VVS, energi og miljø.

– De er organisert i mindre grupper med mellomledere som gjør en fantastisk jobb. Min hovedoppgave er å jobbe nasjonalt med å koordinere bærekraft, i samarbeid med bærekraftsdirektøren. Dette gjelder ikke bare innenfor eiendom, men også innen industri, forklarer hun.

Hvordan jobber Sweco med bærekraft innen byggsektoren?

– Mitt team tilbyr rådgivning og tekniske løsninger for å gjøre bygninger mer energieffektive og bærekraftige. Vi ser på både eksisterende bygninger, som ofte trenger oppgradering for å forbedre energi- og vannforbruket, og nye bygninger, hvor selv den mest avanserte teknologien kan brukes på mer effektive måter, sier hun.

Ni prosent av de totale globale klimagassutslippene kommer fra bygninger. Tar vi med de indirekte utslippene - utslipp som kommer fra kraftproduksjon til oppvarming av byggene og selve byggeprosessen - stiger andelen betydelig. Ifølge Norsk Klimastiftelse utgjør byggeindustriens totale utslipp omtrent 40 prosent av de globale klimagassutslippene.

Lavthengende frukter


Det finnes allerede mange gode proptech-løsninger tilgjengelig, men det er viktig å bruke innovasjon for å forbedre disse og ta dem ut i et større marked, understreker Osbeck.

– Det er viktig å skalere opp proptech-løsninger slik at det ikke bare blir en liten prototype og en god idé. Proptech-produkter må få nok investorer og nok fart i markedet for å kunne vokse og utgjøre en forskjell. Teknologi er utrolig viktig når vi skal møte utfordringene klimakrisen stiller oss overfor.

Hva er utfordringene med norske bygg?

– Mange bygg er gamle med relativt enkle tekniske løsninger for inneklima. Da har vi to valg: Enten er den tekniske levetiden over, slik at det er viktig å oppgradere byggene. Men da må dette gjøres riktig – det må gi bedre energiforbruk, det må gi mer økonomisk vannforbruk – alt som har med byggets drift å gjøre må bli mer bærekraftig.

– Det andre alternativet er å gjøre små forbedringer som krever mindre investeringer. Driftsoptimalisering av eksisterende tekniske anlegg, nye sensorer, ny styring og frekvensomformere på ventilasjonsanlegget, disse små enkle tingene som har stor effekt. Dette er de klassiske enøk-tiltakene som egentlig alle kan sette i gang med, og som er lavthengende frukter.

Osbeck er fra Trollhättan i Sverige. Hun tok sivilingeniørutdannelse ved Linköpings universitet. Til Norge flyttet hun for ti år siden etter å ha møtt sin nåværende samboer under et utvekslingsopphold i Spania. 

Før Sweco var hun avdelingsleder for Entro i Norge og administrerende direktør for Entro i Sverige. Hun har også arbeidet hos Fortum Varme.

Du har valgt en anvendelig utdanning?

– Ja, alt jeg holder på med blir jo bare mer og mer aktuelt. Jeg er veldig glad for at jeg ble sivilingeniør som kan være med å bidra til å løse en av vår tids store utfordringer.

EU-taksonomien gir ny fart

Osbeck og hennes team gir også råd til bedrifter etter at EU-taksonomien ble innført. Selv om taksonomien kan virke overveldende når det gjelder bærekraftrapportering, vil dette gi ny fart i den grønne omstillingen, mener hun bestemt.

– Taksonomien er et veikart, sier hun og peker på viktigheten av finansmarkedet som katalysator for grønne løsninger:

– Å integrere dette i finansmarkedet er et genialt trekk. Når banker stiller spørsmål om miljøambisjonene for bygget ditt før de gir lån, eller hvordan tilstanden er for dagens eiendomsportefølje, stimulerer det til tiltak som er gunstige for klimaet. Bankene har vært dyktige i dette arbeidet de siste årene. Med introduksjonen av taksonomien tror jeg på et enda raskere tempo.

Dere må også forholde dere til taksonomien?

– Det stemmer. Vi rapporterer selv på taksonomien, og vi jobber for å øke andelen bærekraft i vår egen omsetning.

Du er med på å redde verden gjennom jobben? 

– Ja, det kan du godt si. På mange måter er det den større meningen med jobben min. Jeg kan bruke min ingeniørkompetanse og lederposisjon til å bidra til å gjøre vår virksomhet grønnere, og også til å hjelpe andre til å bli grønnere. Dette handler absolutt om min indre motivasjon for å gå på jobb hver dag.

Comments