29. august 2023 - UTSOLGT


Proptech Link er en eksklusiv møteserie skapt spesielt for eiendomsutviklere, byggeiere og investorer, der de kan samles for å lære, dele og knytte kontakt. Gjennom inspirerende foredrag og diskusjoner får deltakerne muligheten til å utvide sin kunnskap, utveksle erfaringer og få innsikt i de nyeste innovative selskapene som former fremtiden for eiendoms- og byggebransjen.

Dette møtet fokuserer på planlegging og utvikling av eiendommer, med et sterkt fokus på bærekraft og innovasjon. Vi vil presentere dyktige foredragsholdere som deler innsikt om trippel bunnlinje, byoptimalisering og fremtidige utfordringer i bransjen. I tillegg vil vi ha spennende diskusjoner og presentasjoner fra innovative startups som utfordrer status quo. Vi ser frem til en engasjerende morgen med læring, refleksjon og muligheter for nettverksbygging.

Informasjon

Arrangement: Proptech Link
Tema: Utvikling og planlegging av eiendom (1 av 6)
Deltagere: Eiendomsutviklere, byggeiere og investorer.
Dato:
29. august
Morgenmøte: 08:00 - 10:00
Sted: Media City Bergen, tårn 2, 11.etg

For inviterte deltagere

Program

08:00 - 08:30: Frokost

08:30 - Velkommen til Proptech Link 

08:35 - Inspirerende foredrag og samtaler

Trippel bunnlinje – Claus Gladyszak, Sustainable Business Advisor og Kristian Notland Harnes, co-founder Minus Furniture,
Trippel bunnlinje er viktig for eiendomsaktører fordi det balanserer økonomisk suksess, sosialt ansvar og miljøhensyn, og sikrer bærekraftig verdiskaping.
Startup-selskapet Minus Furniture er trippel bunnlinje i praksis. Forbruk på minus, lagre mer karbon enn det som sendes ut, tilfør mer energi enn det som brukes, vær positiv for biologisk mangfold, ta vare på mennesker, er det mulig? 

Byoptimalisering – En samtale mellom Sturla Hjelmervik og Tarje Wanvik
Byoptimalisering gir muligheten til å utnytte byens potensial til det fulle, skape bærekraftige og effektive bymiljøer, og forbedre livskvaliteten for innbyggerne.
Samtalen modereres av Anders Waage Nilsen

Hvordan planlegge for at "alt" skal være fleksibelt og elektrisk? - Christian Askvik-Hansen, Eviny
Nye krav til utslippsfrie byggeplasser, energieffektivitet og fleksibilitet betyr store endringer i måten man bygger og drifter.

09:30 - Presentasjon av nye selskaper og innovative samarbeid

Empire AI
Empire AI introduserer en ny måte å planlegge eiendom på for å oppnå bedre og mer bærekraftige kontorbygninger. Bruk programvaren til å planlegge ditt nye kontorlokale eller analysere det du allerede har!  
Empire AI er det første norske selskapet som er tatt inn i Google's ekstremt konkurransedyktige inkubatorprogram.

Planitid
Planitid er et planverktøy for utvikling av reguleringsplaner, fra oppstart til vedtatt plan. I Planitid jobber man tett med planlegger og fagene, man samler og holder oversikt over alle dokumenter og kart på en plass, og man sikrer en god kommunikasjon med kommunen, naboene og berørte parter underveis. 

10:00 - Avslutning

 

Arrangør: Proptech Innovation og Connect Vest.