All articles from Proptech Innovation

Kunnskapsarena for ombruk i byggebransjen i Bergen

Hvordan påvirker utviklingen av AI dagens eiendomsforvaltere, og hvordan brukes det hos Propely?

Medlemsmøte – Equinor med eiendom som funksjon

Velkommen til klyngen!

Delegasjonstur fra Portugal

Studiodag - MCB Smart Studio

Proptech Link - Klimakraft i anskaffelser

Velkommen til klyngen

Årsmøte i Proptech Innovation 2024

Workshop 3 - ombruksprosjektene

Hvordan kan innsikt og gjenbruk av data gi deg verdi?

Kickstart for energiprosjektet

Studietur til New York

Show and Tell - summer edition

Proptech Link - SD-anlegg?

Delegasjonstur til New York – episenter for Proptech

Velkommen til Eiendom2

Proptech Link - Let's talk about BIM