03. april 2024

Proptech Link er en eksklusiv møteserie designet spesifikt for eiendomsutviklere og byggeiere. Dette er en god mulighet til å komme sammen for å lære, utveksle utfordringer og erfaringer i hjertet av eiendoms- og byggebransjen. Gjennom inspirerende foredrag og engasjerende diskusjoner, tilbyr vi en plattform for deltakerne å utvide sin kunnskap, dele meninger og oppdage de nyeste, innovative selskapene som former fremtiden for vår sektor.

I dagens møte tar vi for oss et essensielt tema: "Hvordan kan vi få til klimakraft i anskaffelser?" Vi stiller spørsmål som:

  • Hva er de reelle miljøgevinstene? Er vi på rett spor, og forstår vi egentlig hva som skal vurderes?
  • Med 30% vekt på klima og miljø mot 70% på pris, hvordan sikrer vi at miljøhensyn faktisk prioriteres?
  • Hvilke miljøegenskaper skal vektlegges, og hva innebærer dette i praksis? Hvordan skal ulike tilbud sammenlignes, når anbudsunderlaget er et åpent spørsmål?
  • Har vi den kompetansen vi trenger på bestillersiden og på leveransesiden?

Norge står overfor et historisk skifte med betydelige endringer i lovgivningen for offentlige anskaffelser, som trer i kraft fra 1. januar 2024. Disse ambisiøse skrittene mot å redusere klimaavtrykket i offentlige innkjøp markerer en viktig utvikling for alle i eiendoms- og byggebransjen. Men hva betyr det i praksis?

Og hvordan står det til på den private siden? Reflekteres klima- og miljøambisjonene i de private anbudskonkurransene, eller er de kun forbeholdt selskapenes festtaler på LinkedIn? Allier Gruppen vil belyse dette ved å undersøke hvordan ambisjoner og anbud faktisk harmonerer i praksis.

Dette arrangementet gir deg en gylden mulighet til å diskutere og lære sammen med andre aktører innen både offentlige og private sektorer om hvordan anbud kan utnyttes for å fremme en grønn omstilling.

Vi inviterer deg til å være en del av denne viktige debatten!

Velkommen til Proptech Link – "Klimakraft i Anskaffelser".

 

Informasjon

Arrangement: Proptech Link

Tema: Klimakraft i anskaffelser

Deltagere: Eiendomsutviklere og byggeiere

Dato: 3. april

Morgenmøte: 08:00 - 10:00

Sted: Media City Bergen, tårn 2, 11.etg

 

Program

08:00 - Frokost, med kaffe og rundstykker

08:30 - Velkommen til Proptech Link
Birthe Espeland, CEO i Proptech Innovation, ønsker deg hjertelig velkommen og setter scenen for dagens tema og diskusjoner.

08:35 - Inspirerende foredrag og samtaler

Fokus på private anskaffelser
Anette Fondevik, leder kommunikasjon og bærekraft og Jon Eidset, salg - og tilbudsleder i Allier Gruppen.

Fondevik og Eidset fra Allier Gruppen vil dele innsikter fra Allier Gruppens gjennomgang av en rekke anbud. Deres mål har vært å kartlegge bærekraftskravene som stilles, og hvordan disse faktisk prioriteres. De vil presentere sine funn og diskutere hvordan disse stemmer overens med uttalte bærekraftsambisjoner.

Fokus på offentlige anskaffelser
Peter Aadland, advokat hos CMS Kluge

Som spesialist innen offentlige anskaffelser vil Peter reflektere over effekten av kravene til 30% klima og miljø i offentlige anskaffelser. Han vil si litt om hvordan disse kravene har påvirket markedet så langt, håndhevingen av dem, hva som ikke har fungert og hvordan vi kan få dette kravet til å virke som tenkt. Målet er at krav om klima og miljø i offentlig anskaffelser skal bidra til grønn omstilling.

10:00 - Avslutning
Vi runder av formiddagens program med en kort oppsummering og takk til alle deltakere og foredragsholdere for deres bidrag.

Arrangør: Proptech Innovation