9. januar 2024 - Fullbooket

Proptech Link er en eksklusiv møteserie skapt spesielt for eiendomsutviklere, byggeiere og investorer, der de kan samles for å lære, dele og knytte kontakt. Gjennom inspirerende foredrag og diskusjoner får deltakerne muligheten til å utvide sin kunnskap, utveksle erfaringer og få innsikt i de nyeste innovative selskapene som former fremtiden for eiendoms- og byggebransjen.

Dette møtet går rett til kjernen av debatten: "Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) - Hvorfor ser noen verdien, mens andre overser den?"

Vi utforsker BIM i eiendoms- og byggebransjen. Mange eksperter og entusiaster har lenge anerkjent BIM som teknologien for å forbedre prosjekterings- og byggeprosesser, øke effektiviteten og minimere feil. Likevel er det ofte en kløft mellom dem som snakker om verdien av BIM og beslutningstakere som kontrollerer budsjettene, i alle fall når det snakkes om BIM i et livsløpsperspektiv.

Vi inviterer deg til å være en del av debatten rundt hvorfor noen ser BIM som løsningen, mens andre er skeptiske til å omfavne det fullt ut.

Informasjon

Arrangement: Proptech Link

Tema: Let's talk about BIM

Deltagere: Eiendomsutviklere og byggeiere.

Dato: 9. januar

Morgenmøte: 08:00 - 10:00

Sted: Media City Bergen, tårn 2, 11.etg

 

Program

08:00 - Frokost

08:30 - Velkommen til Proptech Link 

08:35 - Inspirerende foredrag

Sweco v/Heidi Sofie Gommerud - BIM gjennom byggets livssyklus

Sweco, som er blant de fremste ekspertene på BIM, gir et bilde av hvordan de står til med BIM i de ulike fasene av livssløpet til bygget. Hvor bruker vi BIM, og hvor har vi ikke fått det til enda. Og enda viktigere, hvorfor er det viktig at BIM følger bygget gjennom hele livssyklusen.

Vestland Fylkeskommune v/Ole Døsvik - Mange mulighet, mange fallgruver
"BIM er blitt essensielt under bygging - nå vet vi hva vi har bygget."
Vlfk bruker mye ressurser for å oppdatere BIM for alle deres bygg, med bakgrunn i et driftsbehov. De ser store verdier i å ha digitale modeller av byggene sine. Dette krever dog at modellen er riktig, og dette er ikke alltid like lett. Noe av utfordringene som fylket ser er kommunikasjon. 

BARA v/Christer Nielsen - Eksisterende FDV-system + BIM i drift?
"Hva er det vi driftere holder på med i dag, som ikke passer inn i BIM-modell?" Det er et av spørsmålene som Christer stiller. Det finnes allerede FDV-systemer som i stor grad dekker behovet til drift, men en BIM kan berike de FDV-systemene. Det finnes altså en verdi, men per i dag finnes det flere barrierer.

09:15 - Påfyll i kaffekoppen

09:30 - Samtalen

Proptech Link praten
Denne gangen tar vi praten om verdien av BIM, og vi går rett til kjernen av debatten: "Bygningsinformasjonsmodell (BIM) - Hvorfor ser noen verdien, mens andre overser den?" Våre fire eminente diskusjonspartnere, Heidi Sofie, Ole, Christer og Norbert Hornberg fra Bergen Kommune tar praten. 
Moderert av Birthe Espeland

10:00 - Avslutning

Arrangør: Proptech Innovation