23. mai 2023

Den grønne, sirkulære bølgen skyller over byggebransjen. I første bølgetopp ser vi krav til ombrukskartlegging skumme, men bakenfor følger en større bølge og omstilling av hele vår verdikjede. Velkommen til vårens viktigste seminar for VVS- bransjen!

Forskning viser at VVS står for hele 20 % av utslippene for nybygg og mer enn det dobbelte ved rehab. Samtidig fører hyppige ombygginger og riving til at mye verdifullt utstyr kastes. Skal vi ta klima- og naturkrisen på alvor kan ikke lengre brukt VVS-utstyr sees på som avfall, men som en ressurs.

I BAE-næringen dukker det stadig opp ombruksinitiativer, men lite i stor skala, og sjeldent for VVS spesifikt. Samtidig blir insentiver og krav til avfallsreduksjon og ombruk flere og strengere: nye TEK-krav trer snart i kraft, EUs taksonomi og flere sertifiseringsordninger har fått nye kriteriesett.

Potensialet for ombruk innen VVS er stort og uutnyttet, og tiden er inne for å sette fart. For å kickstarte arbeidet inviterer et bredt bransjesamarbeid til seminar i toppsalen på MUNCH.

Proptech Innovation er med når flere aktører skal sette fokus på ombruk av vvs-installasjoner. Alle som er med å drive bransjen mot en sirkulær fremtid støtter vi opp om. Hanne Wetland og Eirik F. Lohne reiser over for å dele av erfaringene med ombruk av ventilasjonskanaler og ombruksprosjektet til Proptech Innovation.

______________

Ombruk i VVS-bransjen (gratis seminar og workshop)
Sted: MUNCH, Edvard Munchs plass 1, Oslo
Dato: 24.05.2023 kl.09:00-16:00
 
Digitalt seminar på web den 24. mai 2023 kl. 09.30 – 13.15
 
_______________

 

Seminar og workshop

Dagen starter med foredrag fra noen av de fremste aktørene innen ombruk, som danner et kunnskapsgrunnlag og gir innsikt i hva som rører seg i bransjen. Deretter bretter vi opp ermene i workshop med spissede tema som Pragmatisk dokumentasjon, Ombruksgrossisten, Demonteringsentreprise, Risikohåndtering, og Produktorientert urban mining. Målet er en plan for videre arbeid og konkrete aksjoner. Workshopen ledes og følges opp av Proptech Innovation, Futurebuilt og Construction City. Dagen avsluttes med kunstforedrag og gratis besøk på MUNCH-museet.

Befaring og sosialt

Påmeldte til fysisk deltakelse inviteres også til omvisning i Entra- bygget Kristian Augusts gate 13, med spesielt fokus på VVS. Prosjektet er Norges første bygg med ombruk i større skala. Med inntil 80% ombruk har de redusert utslippene med 70% og satt ombruk på agendaen for hele bransjen. Etter befaringen legges det til rette for en felles middag i nærheten.

Våre arrangementer

Get the latest news and trends on Inbound Marketing

Growth Marketing vs. Performance Marketing: Key Differences

If you’ve searched for marketing strategies or follow #MarketingTwitter, there’s no doubt you’ve seen the terms “growth marketing” and “performance marketing” before. If you have, ...
Harmen Porter
Harmen Porter

4 Signs You Need to Create More Long From Content (And How To Do It)

Many marketers improve the performance of their website pages using a method called content optimization. With content optimization, you can identify and adjust messaging over a ...
Chris Baker
Chris Baker

Using HubSpot With WordPress Websites: HubSpot vs. WordPress vs. Both

Many marketers improve the performance of their website pages using a method called content optimization. With content optimization, you can identify and adjust messaging over a ...
Shirline Dungey
Shirline Dungey

Growth Marketing vs. Performance Marketing: Key Differences

If you’ve searched for marketing strategies or follow #MarketingTwitter, there’s no doubt you’ve seen the terms “growth marketing” and “performance marketing” before. If you have, ...
Harmen Porter
Harmen Porter

4 Signs You Need to Create More Long From Content (And How To Do It)

Many marketers improve the performance of their website pages using a method called content optimization. With content optimization, you can identify and adjust messaging over a ...
Chris Baker
Chris Baker

Using HubSpot With WordPress Websites: HubSpot vs. WordPress vs. Both

Many marketers improve the performance of their website pages using a method called content optimization. With content optimization, you can identify and adjust messaging over a ...
Shirline Dungey
Shirline Dungey