22. mai 2023

 

Proptech Innovation inviterer til en temaworkshop om utvikling av behovsstyrte eiendomstjenester. Workshopen har som mål å utforske digitalisering og effektivisering av eiendomstjenester ved å utnytte monitoreringsdata og utforme konkrete pilotprosjekter i samarbeid mellom ulike aktører i bransjen.

Digitalisering av eiendomsbransjen påvirker alle aspekter i et byggs livsløp. Tidligere har fokuset vært på energieffektivisering, men nå rettes oppmerksomheten mot digitalisering og effektivisering av eiendomstjenester. Klyngemedlem 4service, en av aktørene som jobber med dette, har tatt initiativ til workshopen, med støtte fra NHO.

Informasjon

Arrangement: Temaworkshop - bruksdata og behovsstyrte eiendomstjenester
Dato: 22. mai
Lunsj: 11:30 - 12:00
Workshop: 12:00 - 15:30
Sted: Vinkelbygget i Kronstadparken,
Inger Bang Lunds vei 4, 5059 Bergen
Møterom: Krokelissen

Workshopen vil fokusere på anvendelse av monitoreringsdata for å effektivisere og målstyre utførelsen av eiendomstjenester. Deltakerne vil utforske følgende spørsmål:

  • Hvordan får vi tilgjengeliggjort bedre data om faktisk bruk av bygg?
  • Hvordan ser morgendagens renholdstjenester ut?
  • Hvordan kan prediksjonsmodeller for bruken av bygg skape verdi?
  • Hva skal til for å skape gode prediksjonsmodeller for et bygg?

Målet er å utvikle konkrete pilotprosjekter i samarbeid mellom byggeiere, tjenesteleverandører, teknologileverandører og andre relevante aktører. Workshopen vil starte med korte presentasjoner fra Proptech Innovation, NHO og 4services, etterfulgt av åpen dialog og samarbeid.

Program

Det blir fysisk oppmøte og vi skal være i Kronstadparken, på Veveriet.
Programmet er som følger:

  • 11:30-12:00 - Enkel servering og mingling
  • 12:00-12:15 - Fra faste rutiner til fleksibilitet og tilpasning (Tor Rønhovde, 4service)
  • 12:15-12:30 - Datadrevne modeller (John Hegdal, GK)
  • 12:30-12:45 - Velkommen til fremtiden (Anders Waage Nilsen, Proptech Innovation)
  • 12:45-13:00 - PAUSE
  • 13:00-14:30 - Workshop (4 x 20 minutter)
    • Morgendagens renholdstjenester (Fasilitert av 4services)
    • Catering (Fasilitert av 4services)
    • Smart byggforvaltning (Fasilitert av Bara Eiendom)
    • Energitjenester (Fasilitert av Proptech Innovation)
  • 14:45-15:30 - Oppsummering og deling av innsikter (Anders Waage Nilsen)

Dette arrangementet er en del av klyngens strategi for å opprette flere arenaer for medlemsstyrt samhandling, basert på ønsker fra medlemmene. Gjennom temabaserte workshoper ønsker Proptech Innovation å fremme innovasjon og samarbeid mellom aktører i eiendomsbransjen.

Meld deg på workshopen nå og bli en del av fremtidens eiendomsbransje ved å utforske behovsstyring av eiendomstjenester sammen med andre bransjeaktører.

Tags:
Past events
Proptech Innovation
Post by Proptech Innovation
april 20, 2023