May 3, 2023

Svært mange bedrifter utnytter ikke mulighetene til å få delfinansiert sine forsknings- og innovasjonsaktiviteter gjennom Skattefunn. Proptech Innovation tilbyr derfor nå derfor et kurs i Skattefunn for klyngens bedrifter.

————-
Arrangement: Kurs i Skattefunn
Dato: 3. mai
Tid: Kl. 10-12
Sted: Media City Bergen (medialaben) + digitalt
Påmelding: https://app.checkin.no/event/55918/kurs-i-skattefunn
———-

Planlegger eller er din bedrift i gang med å utvikle et nytt produkt eller en ny tjeneste? Eller har dere en idé om hvordan bedriften kan effektivisere prosesser, verdikjede eller produsere på en smartere måte? Da er dette kurset for deg.

SkatteFUNN er en skattefradragsordning for bedrifter som jobber med forsknings- og utviklingsprosjekter. Ordning gir bedrifter mulighet til å føre fradrag for 19 % av utgiftene i et forsknings- og utviklingsprosjekt. Maksimalt årlig fradragsgrunnlag er på totalt 25 millioner kroner per bedrift.

Alle bedrifter som er skattepliktige i Norge og registrert i Brønnøysundregistret kan søke om støtte gjennom SkatteFUNN-ordningen. Det er ikke et krav om at bedriften betaler skatt, men for å oppnå støtte – må FoU-prosjektet godkjennes av Forskningsrådet.

I dette kurset vil du få:

  • hjelp til å forstå hvilke forsknings- og utviklingsaktiviteter som kan inngå i SkatteFUNN-prosjekter

  • veiledning til en god prosjektbeskrivelse

  • gode eksempler på hvordan du får frem hvilke sentrale oppgaver prosjektet skal løse.

Det vil også bli gitt en kort orientering om ordningen FORREGION og kompetansemegling som er en del av ordningen. Kompetansemegling er et gratis tilbud til de bedrifter som trenger bistand for å komme i gang med å bruke FoU i sitt innovasjonsarbeid.

SkatteFUNN-ordningen regnes som en av de viktigste virkemiddel for å stimulere til forskning og utvikling i næringslivet.

Kurset er et samarbeid mellom Forsningsrådet, NCE Media, NCE Finance Innovation og Proptech Innovation .

 

Upcoming events

Get the latest news and trends on Inbound Marketing

Growth Marketing vs. Performance Marketing: Key Differences

If you’ve searched for marketing strategies or follow #MarketingTwitter, there’s no doubt you’ve seen the terms “growth marketing” and “performance marketing” before. If you have, ...
Harmen Porter
Harmen Porter

4 Signs You Need to Create More Long From Content (And How To Do It)

Many marketers improve the performance of their website pages using a method called content optimization. With content optimization, you can identify and adjust messaging over a ...
Chris Baker
Chris Baker

Using HubSpot With WordPress Websites: HubSpot vs. WordPress vs. Both

Many marketers improve the performance of their website pages using a method called content optimization. With content optimization, you can identify and adjust messaging over a ...
Shirline Dungey
Shirline Dungey

Growth Marketing vs. Performance Marketing: Key Differences

If you’ve searched for marketing strategies or follow #MarketingTwitter, there’s no doubt you’ve seen the terms “growth marketing” and “performance marketing” before. If you have, ...
Harmen Porter
Harmen Porter

4 Signs You Need to Create More Long From Content (And How To Do It)

Many marketers improve the performance of their website pages using a method called content optimization. With content optimization, you can identify and adjust messaging over a ...
Chris Baker
Chris Baker

Using HubSpot With WordPress Websites: HubSpot vs. WordPress vs. Both

Many marketers improve the performance of their website pages using a method called content optimization. With content optimization, you can identify and adjust messaging over a ...
Shirline Dungey
Shirline Dungey