30. mai 2024

Norges største kunnskapsnettverk for ombruk i byggebransjen møtes til sin årlige konferanse - denne gangen går turen til Bergen! 

Ombruk av byggematerialer er en betydelig og viktig utfordring å løse for å redusere klimabelastningen fra byggenæringen.

Derfor har over 30 aktører i bransjen gått sammen om en nasjonal, digital kunnskapsarena. Kunnskapsarenaen møtes til digitale samlinger, og deler erfaringer, eksempler og læring. Kunnskapsarenaen ledes av Sirkulær Ressurssentral.  

Informasjon

Arrangement: Kunnskapsarena for ombruk i byggebransjen

Dato: 30. mai 2024

Morgenmøte: 08:30 - 15:00

Sted: Kulturhuset, Vaskerelven 8 Bergen

Arrangør: Kunnskapsarena for ombruk og Bergen kommune

Påmeldingsfrist: Torsdag 23. mai 2024 kl. 16.00.

 

Program

08:30 - Kaffe og innsjekk

09:00 - Presentasjoner (streames også)
  • Tordur Bryngeirsson, prosjektleder FutureBuilt Bergen
  • Maren Elise Olsen, leder for ombruksavdelingen, Etat for bygg og eiendom, Bergen kommune
  • Hanne Wetland, leder for forretningsutvikling i avfallsselskapet BIR Bedrift
  • Jon Eidset, salgsleder i TEVAS og prosjektleder for Kon Tiki-prosjektet
  • Birthe Espeland, CEO i klyngen Proptech Innovation
  • Anne Sofie Bjelland, høgskolelektor ved Institutt for Byggfag, Høgskolen på Vestlandet
  • Håkon Kjensli, miljøsjef, Betonmast Trøndelag
  • Petter Wibe Nerbye, Områdeleder gjenbruk, Trondheim kommune
11:30 - Lunsj
Det serveres kaffe, te, bakst og lunsj.

12:15 - Gruppediskusjoner og møte i Nettverk for ombrukssentraler
Mulighet til å diskutere erfaringer og muligheter med andre i bransjen. Møte for ombrukssentraler og tidligfase ombrukssentral-initiativer fra hele landet.
 
13:45: Befaringer
Besøk til ulike ombruksprosjekter. Etter lunsj drar vi ut på befaring! Her er ombruksprosjektene du kan velge mellom.
 
15:00: Avslutning
 

Deltakelsen er gratis, og inkluderer program på Kulturhuset, befaringer, kaffe og te, bakst og lunsj.