13. juni, 2023

Proptech Innovation inviterer deg til et spennende arrangement om sirkulærøkonomi i bygg, anlegg og eiendomsbransjen. Bli med  å lære, diskutere og dele erfaringer med klyngen om hvordan vi kan gå over til en mer bærekraftig økonomi i bransjen.

Overgang til en sirkulær økonomi er viktig for bygg, anlegg og eiendomsbransjen fordi det bidrar til å redusere avfall, spare ressurser og minske miljøbelastningen. I en sirkulær økonomi er målet å holde produkter og materialer i bruk så lenge som mulig, redusere avfall og utvinne mest mulig verdi fra ressursene. Dette er spesielt viktig i bygg- og anleggsbransjen, som er en av de største bidragsyterne til ressursforbruk og avfallsproduksjon.

Allmenning

En allmenning er et felles møtested for å lære, diskutere og dele kunnskap om aktuelle temaer. Målet er en åpen plattform for nettverksbygging, samarbeid og innovasjon. Klyngen arrangerer allmenninger om ulike temaer for å spre kunnskap og engasjere deltakerne i å løse bransjens viktigste utfordringer.

 • Møteplass

 • Innlegg

 • Temadiskusjon

 • Deling og læring

 • Siste nytt fra klyngen

 

Program

 • Kl. 08:30-09:00 – Frokost

 • Kl. 09:00-09:45 – Inspirerende foredrag om sirkulærøkonomi.
  Her får du høre Brita Svartvedt snakke om betong-initiativet. Jan Erik Rossvold fortelle om oppsirkuleringsworkshoppene. Hanne Wetland gir siste nytt om VVS ombruk.

 • Pause

 • Kl. 10:00-11:00 – Temadiskusjon: Det blir satt opp temaer som skal diskuteres i mindre grupper, der deltagerne får lov å dele, lære og utvikle ideer og løsninger.

 • Kl. 11:00-11:15 – Oppsummering av dagen og diskusjon om hvordan vi kan ta lærdommen fra det vi har diskutert og hva som skal gjøres videre. 

 • Kl. 11:15-11:30 – Praktisk: Informasjon om aktivitet og hva som kommer. Avslutning på dagen.

Kantaga sine lokaler er plassert rett i nærheten av busstopp Kristianborg -og bybanestopp Mindemyren.
Det er få parkeringsplasser, hvis parkeringsplass er nødvendig, kontakt birthe@proptechinnovation.com.

 

Vi er invitert inn til Kantega sin storstue i Kanalveien

Vi ser frem til en lærerik og engasjerende dag, og håper du vil være med oss for å utforske mulighetene og utfordringene som overgang til sirkulærøkonomi vil gi.

Proptech Innovation
Post by Proptech Innovation
mai 10, 2023