26. april 2023

Duket for styreleder-valg 

26. april er det duket for årsmøte i Proptech Innovation. Årsmøtet skal blant annet beslutte hvem som skal ta over stafettpinnen som styreleder etter Harald Schjelderup, som til daglig er administrerende direktør i BOB.

- Jeg mener det er viktig at ledervervet rulleres blant sentrale bedrifter i klyngen, og at en og samme bedrift ikke bør sitte med styrelederen i alt for mange år om gangen.

Det sier styreleder i Proptech Innovation Harald Schjelderup. Han har ledet klyngesatsingen siden noen måneder etter oppstarten, frem til klyngen nå teller over 90 medlemmer, det er lagt en tre-årsplan og det er ansatt en permanent daglig leder i Birthe Espeland - etter at Stig Frode Opsvik har vært innleid i rollen siden oppstarten.

————————————
Arrangement: Årsmøte
Dag: Onsdag 26. april
Tid: 11:30-14:30
Sted: Vil bli annonsert
Servering: Enkel lunch
Påmelding: Invitasjon sendes direkte til medlemsbedriftene
———————————-

Satsing i vekst
Det er en satsing på opptur som nå skal finne sin nye styreleder.

- Det har vært en veldig givende prosess å være en del av utviklingen av denne klyngen. Vi fikk tidlig vind i seilene, og klyngen har vokst og utviklet seg år for år. Samtidig har pandemien og usikre rammebetingelser fra Innovasjon Norge gitt oss noen utfordringer underveis, noe som har medført at vi har måtte re-tenke måten vi jobber på, forteller Schjelderup.

- Resultatet er etter min mening en enda mer vital klyngesatsing - av og for medlemsbedriftene. Jeg tror derfor at vi nå er på vei inn i en ny fase med sterk vekst, sier Schjelderup.

Medlemsdrevet
”Av og for medlemmene” er viktig, understreker Schjelderup.

- En klynge skal være medlemsdrevet. Vi er nå i ferd med å skape en enda mer medlemsdrevet satsing, blant annet gjennom opprettelse av flere styrings og arbeidsgrupper.

* LES OGSÅ: https://proptechinnovation.com/i-gang-med-operasjonalisere-20

I tråd med prinsippet om en medlemsdrevet satsing bør også ledervervet gå på rundgang, mener styrelederen.

- Derfor har jeg nå bedt valgkomiteen finne en ny kandidat for neste periode, sier Schjelderup.

Viktig oppgave
Samtidig som klyngen har vind i seilene, er det også viktige utfordringer som skal løses fremover. Spesielt er usikkerhet knyttet til fremtidige utlysinger fra klyngeprogrammet Norwegian Innovion Clusters en utfordring som må møtes med nye tiltak.

- Dette har vi adresser gjennom treårsplanen vår, der vi har lagt vekt på å få på plass en grunnfinansiering for de neste tre årene. Men skal man skape ny aktivitetet på toppen av dette, vil det - i tillegg til medlemsengasjement - også være viktig med prosjektmidler fra flere kilder, sier Schjelderup.

Styret og administrasjonen er allerede i gang med dette arbeidet, men det må følges opp av det nye styret og en ny styreleder. Valgkomiteen har dermed en veldig viktig oppgave for seg.

- Spesielt styreledervalget blir veldig viktig i år. Valgkomiteen er allerede i gang med sitt arbeid og har begynt på en liste av mulige kandidater. Vi er samtidig tilgjengelige og selvsagt mottakelige for gode innspill fra medlemmene - både til ledervervet og evt. andre styrekandidater, sier leder av valgkomiteen, Kenneth Nielsen.

Lunch, minglig og flere saker
Ut over valg til nytt styre og ny styreleder, skal årsmøtet også gjennom flere andre saker. Det foreløpige programmet ser ut som følger.

11:30-12:15 - Lunch med mingling
12:15.12:30 - Faglig innlegg
12:30-14:30 - Årsmøte

Agenda:
01/23: Valg av ordstyrer, referent og to til å signere protokollen
02/23: Godkjenning av innkalling og dagsorden
03/23: Godkjenning av årsregnskap 2022 
04/23: Orientering om aktiviteter i Q1/23 og planlagte aktiviteter fremover
05/23: Orientering om status klyngeprogrammet, utlysinger, økonomi 2023 og 2024
06/23: Valg av styre
07/23: Valg av valgkomite
08/23: Valg av revisor

Endelig agenda vil bli vedatt i styremøtet 29. mars og formell innkalling til medlemsbedriftene vil bli sendt per mail til kontaktpersonene i alle medlemsbedriftene.

- Viktig engasjement
Styrelederen legger stor vekt på viktigheten av å slutte opp om og engasjere seg i klyngesatsingen fremover.

- Proptech Innovation er en viktig satsing både for BOB hvor jeg har mitt daglige ståsted, for bransjen som vi er en del av og for samfunnet som sådann. I en omskiftelig tid der både digialisering, energikrise, økte kapitalkostnader og nye krav til bærekraft både utfordrer oss samtidig som det skaper nye muligheter, er det veldig meningsfullt å legge til rette for mer samhandling og innovasjon i bransjen, sier Schjelderup.

Tags:
Past events
Proptech Innovation
Post by Proptech Innovation
april 19, 2023