Eiendom gjort smart og bærekraftig


Proptech Innovation er en norsk næringsklynge innen bygg- og eiendomsbransjen. Målet vårt er å gjøre Norges største landbaserte industri smart og bærekraftig, samt å eksportere teknologier som muliggjør dette til resten av verden.

Kommende arrangement

Nyheter

Get the latest news and trends on Inbound Marketing

– Klyngen gir oss kunnskap til å pushe leverandørene våre

Siden dag én har Equinor vært medlem av Proptech Innovation. Litt spesielt, tenker du kanskje, men eiendomsteknologi står høyt på dagsorden for en av verdens største ...
Proptech Innovation
Proptech Innovation

– Har utviklet en digital tvilling som selv vaktmesterne elsker

Vaktmester eller byggdrifter. Kjært barn har mange navn, men realiteten er ifølge selskapet Autility, at byggets viktigste driftspersonell ikke har blitt tatt på alvor i den ...
Proptech Innovation
Proptech Innovation

Bergen har satt seg skyhøye sirkularitetsmål

Bergen kommune har satt seg som mål å bli best på sirkulærøkonomi. Da er Proptech Innovations ombruksworkshoper er helt naturlig sted å være.
Proptech Innovation
Proptech Innovation

Savnet etter en ombrukshall er stort

Vestenfjeldske Eiendom er fersk klyngemedlem og i slutten av april deltok prosjektsjef i selskapet, Jan Einar Åsbakk, på sin første ombruksworkshop.
Proptech Innovation
Proptech Innovation

Klinker til med enda flere klyngeaktiviteter

Proptech Innovation-klyngen har aldri hatt flere samlinger, piloter og prosjekter enn det siste året. Mer skal det bli, lover daglig leder, Birthe Espeland, som nå feirer vel ett ...
Proptech Innovation
Proptech Innovation

Datastyrte gjenbruksprosesser i byggebransjen

I en studie publisert i "Journal of Cleaner Production", har et tverrfaglig team utforsket nye metoder for effektivisering av gjenbruksprosesser i byggeprosjekter gjennom ...
Proptech Innovation
Proptech Innovation
Praktisk Proptech Podcast
Bærekraftige bygninger Podcast
Proptech Innovation Podcast
watch-conf

Proptech Innovation Conference 2022