- Bli med å utforme morgendagens eiendomstjenester

Den pågående digitalisering av eiendomsbransjen omfatter alle fasene i et byggs livsløp. I driftsfasen har det en tid vært et særskilt fokus på energieffektivisering, men i stadig større grad settes også digitalisering og effektivisering av eiendomstjenester på agendaen. I klyngen har vi for eksempel aktører som jobber med digitalisering av anskaffelse og oppfølging av slike tjenester, mens en del tjenesteleverandørene er i gang med å vri tjenestene fra frekvensbaserte til behovsbaserte tjenester.

God match og timing
Klyngemedlem 4service er en av aktørene som er i full gang med å se på dette, og de ønsker å sette temaet enda sterkere på agendaen i klyngen. De har derfor tatt initativ til en workshop om temaet. Med på laget er også NHO.

- Vi tror vi kan oppnå enda mer om vi gjør dette i samhandling med økosystemet rundt oss, sier utviklingssjef i 4service og Eir Renhold, Pål Jetmundsen.

Initiativet blir godt mottatt.

- Dette passer godt inn i klyngen fokus, måten vi ønsker å jobbe på og vårt pågående dataprosjekt, sier prosjektleder for datadrevet innovasjon, Anders Waage Nilsen.

- Timingen er også god. Dataprosjektet er i rask utvikling inn i neste fase - vi nå få drahjelp fra Sintef på utvikling av en datainfrastruktur for næringen, som har vært hovedfokus hittil. Det betyr at vi i klyngen vil kunne styrke fokuset på piloter og kompetanseutvikling, forteller han.

Vil utvikle konkrete piloter
Behovsstyrte eiendomstjenester dreier seg i stor grad om å anvende monotoreringsdata til å effektivisere og målstyre utførelsen av eiendomstjenester i langt større grad enn i dag.

- Skal vi utvikle morgendagens byggforvaltning krever det gode data om faktisk bruk av bygg, og ideelt sett også bedre prediksjonsmodeller som gjør planlegging enklere, sier Anders.

Målet med workshopen er å legge grunnlag for utvikle konkrete piloter i samarbeid mellom flere aktører. Workshopen vil være et første steg mot dette, hvor deltakerne skal jobbe seg gjennom følgende spørsmål:  

• Hvordan får vi tilgjengeliggjort bedre data om faktisk bruk av bygg?

• Hvordan ser morgendagens renholdstjenester ut?

• Hvordan kan prediksjonsmodeller for bruken av bygg skape verdi?

• Hva skal til for å skape gode prediksjonsmodeller for et bygg?

Både byggeiere, tjenesteleverandører, teknologileverandører (eksempelvis adgangskontroll, romsensorikk, ventilasjonsleverandører, bookingsystemer) og andre relevante aktører er velkommen til å bidra.

Innledningsvis blir det korte presentasjoner fra Proptech Innovation, NHO og 4 services, resten av arrangementet blir åpen myldring og dialog - og forhåpentligvis ender vi opp med noen konkrete pilotprosjekter som lar seg realisere. Det serveres enkel lunsj, forteller Anders.

Medlemsstyrt samhandling
Arrangementet er også et ledd i klyngens strategi om å opprette flere arenaer for medlemsstyrt samhandling, basert på ønsker fra medlemmene som kom frem gjennom den store medlemsundersøkelsen som ble gjennomført i høst.

- I klyngens strategi for kommende fase legges det opp til enda mer medlemsstyrt samhandling, og ett av formatene det har kommet ønske om - blant annet gjennom survyen - er temabaserte workshop. Vi har allerede jobbet på denne måten en stund i ombruksprosjektet. Nå følger også dataprosjektet etter, sier daglig leder i Proptech Innovation, Birthe Espeland.

Comments