I en bransje som står overfor en stor grønn omstilling, er det viktig å sette lys på spydspissene. 

Det sier høyskolelektor ved Høgskulen på Vestlandet, Anne Sofie H. Bjelland. Hun brenner for bærekraft, noe som blant annet har gitt seg utslag i podkastserien, «Bærekraft i bygg og by», hvor hun så langt har gitt ut 50 episoder. 

– Det er kosearbeid, med et veldig viktig tema, sier Bjelland.

En del av løsningen

Hun er også en hyppig deltaker på Proptech Innovations mange arrangementer, og det siste arrangementet hun var på, var ombruksworkshopen i midten av januar. Da kom hun ikke alene, men sammen med åtte studenter. 
– Jeg forsøker å vise studentene at byggebransjen faktisk er en bransje som er på hugget og som ønsker å være en del av løsningen. En del av studentene vil kanskje komme ut i jobb og oppleve at ombruk ikke er så veldig på dagsorden i det daglige overalt. Derfor er det så viktig å sette lys på de spydspissene som finnes. De skal vite hvor langt bransjen er kommet og at dette faktisk er noe som jobbes med, sier Bjelland. 

– Studiet ligger litt bakpå

Sisteårsstudent på byggingeniørstudiet ved HVL, Kristine Hopland, var én de som deltok på ombruksworkshopen.  

– Det var inspirerende å være i en «setting» hvor så mange «voksne» dedikerer tiden sin til å jobbe med disse problemstillingene, sier Hopland. 

Medstudent, Maxim Strifeldt (25), som også var til stede, forteller at han synes byggingeniør-studiet ligger litt bakpå når det kommer til ombruk. 

– På ombruksworkshopen ble det trukket frem en del temaer som ikke blir tatt opp i undervisningen. For oss som snart skal ut i jobb er dette derfor en veldig nyttig erfaring å ha med seg, sier Strifeldt. 

Han viser blant annet til at man som student ikke nødvendigvis tenker gjennom alle relevante utfordringer. 

– Hvem er det for eksempel som skal betale for både ombrukskartlegginger og ombruk. Dette var perspektiver som ble belyst på workshopen og som det er veldig nyttige å ha med seg videre, sier Strifeldt. 

Skal kartlegge ombruk

Både Maxim og Kristine har jobb å gå til når de til sommeren er ferdigstudert. Mens Maxim begynner i Skanska, så skal Kristine til LAB. Kristine forteller at hun i bacheloroppgaven, som hun nå holder på med, skal kartlegge verdikjedene for nettopp ombruk. 

– For meg var det derfor superrelevant å være på denne workshopen. Jeg vil blant annet se på hvem som eier varen, hvem har ansvaret og hvordan logistikken knyttet til ombruk fungerer. Mye av dette var temaer som ble snakket om på workshopen, sier Hopland. 

Det finnes andre arenaer for læring

Bjelland forteller at noe av årsaken til at hun inviterer studenter med på slike arrangementer, samt at hun driver podkasten, handler om at man på et høgskolestudie ikke får plass til alt. 

– Det er mye man gjerne skulle ønsket å få plass til i et studie, men det er begrenset med tid. Min løsning, er å vise studentene at det finnes andre arenaer for læring. Det finnes miljøer som er langt fremme og utvikler ny kunnskap. Miljøer hvor de er velkomne til å delta, sier Bjelland. 

En del av motivasjonen hennes handler også om å knytte studentene og næringslivet tettere sammen. 

– Slike nettverk er kjempeviktig for studentene. Det finnes mange eksempler på at denne typen samarbeid gjør at man som student har jobb allerede før man er ferdig utdannet, sier Bjelland.

Hun understreker imidlertid at dette er et samarbeid som går begge veier. 

– Næringslivet er selvsagt viktig for studentene, men det er viktig å huske på at selv om de er unge, så besitter studentene mye kunnskap og kompetanse. Jeg vil derfor oppfordre næringslivet til å legge til rette for og benytte seg av studentene. Det vil komme både studenter og næringslivet til gode, sier Bjelland. 

 

 

Comments