Vestenfjeldske Eiendom bruker ny teknologi og løsninger aktivt i sine eiendommer. Nå blir de medlem av Proptech Innovation og med det stepper de opp proptech-gamet ytterligere. 

– Vi bruker eiendomsteknologi for å forenkle og forbedre hverdagen til både leietakere og eget driftspersonell, samt for å redusere kostnader, sier administrerende direktør i Vestenfjeldske eiendom, Håvard Fjæreide. 

En viktig rolle

Vestenfjeldske eiendom er eid av Reitan Eiendom. Selskapet eier tett på 30 eiendommer, med en samlet areal på rundt 70.000 kvadratmeter. Selskapets ledelse er svært erfaren, men flere er relativt ferske i Vestenfjeldske eiendom-sammenheng. Fjæreide kom selv fra stillingen som konserndirektør i Frydenbø Eiendom, hvor han blant annet satt i styret for Proptech Innovation. 

– Det er viktig med møteplasser hvor man som bransje får diskutert felles utfordringer. Her spiller Proptech Innovation en viktig rolle som vi både ønsker å bruke aktivt og støtte opp om. Vi må samarbeide der vi kan og konkurrere når vi må, sier Fjæreide. 

Markedssjef og bærekraftsansvarlig i Vestenfjeldske Eiendom, Hilde Skaar, forteller de er opptatt av å ha faglige nettverk for alle selskapers medarbeidere.

– Alle våre medarbeidere skal følge med i tiden og da er faglige oppdateringer avgjørende. Proptech Innovation er fin måte å følge med på hva som beveger seg i proptech-universet og hva som dukker opp av nye løsninger, sier Skaar.

Løfter eldre bygg

Selskapet er allerede en ivrig bruker nye teknologiske verktøy. Sammen med sine rådgivere går de nå gjennom eiendomsporteføljen og vurderer hvilke tiltak som er mest hensiktsmessige å gjøre.

– Vi har mange eldre eiendommer og vi ser at teknologi er et verktøy som kan være med å gi bedre styring av tekniske anlegg, uten at det nødvendigvis koster skjorten, sier Skaar. 
De bruker blant annet smarte IoT-sensorer i flere av sine bygg, noe som gir dem kontroll på energibruk og inneklima.

– Vi bruker det for å finne feil og avvik i våre bygg. Vi har flere ganger oppdaget feil som det ville vært nesten umulig å avsløre uten teknologi som samler sanntidsdata fra bygget, sier Fjæreide. 

– En del av vårt samfunnsansvar

For Vestenfjeldske handler bruk av de teknologiske verktøyene i bunn og grunn om å gjøre egen eiendomsmasse mer bærekraftig.

– Dette er noe vi virkelig er opptatt av. Det handler ikke bare om at både vi og våre leietakere må rapportere på bærekraft, det handler om vårt samfunnsansvar. Som en seriøs aktør er vi forpliktet til å drifte og utvikle våre eiendommer så bærekraftig som mulig. Her ser vi at teknologien kan hjelpe oss, derfor bruker vi tid og krefter på å sette oss inn i hva som finnes av nye løsninger. Det er også en viktig grunn til at vi synes den jobben som Proptech Innovation gjør er viktig, sier Fjæreide. 

Bruker og sparringpartner

Daglig leder av Proptech Innovation, Birthe Espeland, er svært fornøyd med at hun har fått Vestenfjeldske med som medlem.

– Uten gårdeierne snakker gründerselskapene litt i et tomrom. Gårdeierne er ikke bare brukerne av den nye teknologien som utvikles, de kan også gi tilbakemelding underveis. Det er derfor helt avgjørende at gårdeierne er en del av Proptech Innovation-arenaen, sier Espeland. 

Hun forteller at det er ekstra kjekt at Vestenfjeldske eiendom ønsket være med.

– De viser gjennom sin bruk av teknologien, at dette er noe de tror på. De bruker proptech på flere måter og jeg ser derfor for meg at de kan være en viktig sparringpartner for mange av våre teknologimedlemmer, sier Espeland. 

DSC_2361
DSC_2373

Comments