Stein på stein. En selvgående robot som skjærer blokker ut av fast fjell, kan kanskje bli et svært nyttig verktøy for byggebransjen.

– Da jeg skulle bygge garasje, opplevde jeg at det krevde mye sprenging. Sprenging i et kompakt nabolag er i seg selv utfordrende, men i tillegg krevde det også mye bortkjøring av steinmasser. Lastebilene gikk i skytteltrafikk, og det var da jeg begynte å tenke på at dette måtte være mulig å løse på en bedre måte, sier gründer av selskapet RockSlice, Jesper Tveit.

Produserer byggeklosser

Han har en doktorgrad i anvendt matematikk og en mastergrad i fysikk fra Universitetet i Bergen. Til daglig jobber han med kunstig intelligens i selskapet Holberg EEG. Selskapet utvikler produkter for måling av elektrisk hjerneaktivitet, mest brukt i diagnostisering og oppfølging av pasienter med epilepsi, koma og demens. Med seg på eiersiden har hatt han fått postdoktor, dataforsker og geolog, Kristian Haaga, som jobber ved Universitetet i Bergen.

Nå er RockSlice i gang med å utvikle en robot som ikke bare skal erstatte dynamitt og sprengning, men samtidig produsere steinblokker som kan benyttes som byggeklosser.

– Fremfor å bruke dynamitt og sprenge seg frem, så skjærer roboten ut blokker i fjellet som man kan bruke til å bygge boligen eller garasjen med, sier Tveit.

Reduserer Co2-utslippene

Maskinen, som foreløpig er på pilotstadiet, består av en skalerbar rigg hvor det monteres et datastyrt skjæreverktøy. Tveit ser for seg et bredt bruksområde for roboten, men både bolig- og næringsprosjekter, samt vei- og tunellprosjekter kan være aktuelle. 

– Maskinen skal være selvgående og vil redusere behovet for personell på byggeplass. Den skal ha en foreløpig kapasitet på én til to kubikk i døgnet, sier Tveit. 

I og med at man produserer egne steinblokker som kan brukes til selve byggingen, så vil roboten også bidra til å redusere behovet for betong. 

– Løsningen vil derfor være et viktig bidrag til å få ned Co2-utslippene på byggeplassene, sier Tveit. 

Får ting til å skje

Tveit har jobbet med ideen i et års tid, og de er allerede i dialog med en del aktører innen bygg- og anleggsbransjen. 

– De jeg har snakket med er positive til løsningen. De poengterer viktigheten av at løsningen må være driftssikker, så det er noe som vil bli prioritert i den videre utviklingen, sier Tveit. 

Han forteller at han gjennom medlemskapet i Proptech Innovation har fått tilgang på et nettverk av kompetanse som bidrar til å få fortgang på utviklingen av løsningen. 

– Medlemskapet har fått ting til å skje. Jeg har fått tilgang på viktige kontakter og skal ha flere møter i tiden som kommer. Medlemskapet i Proptech Innovation har derfor vært viktig i utviklingen av roboten, sier Tveit. 

 

Rockslice itm2

 

Comments