Målet er forlenget levetid og mer riktig vedlikehold. Gründerselskapet Birdsview har utviklet en teknologi som avslører svakheter i kritisk infrastruktur.

– Vi har utviklet en radarteknologi som finner strukturelle svakheter, som for eksempel råte i stolpene i strømnettet, sier daglig leder og en av gründerne i selskapet, Birdsview, Olav Skogen.

Inne i en kommersialiseringsfase
Selskapet holder til hos StartupLab i Solheimsviken. De teller ti kloke hoder, men er i en vekstfase og i løpet av noen måneder blir de i alle fall to flere. For noen måneder lyktes selskapet med å hente 20 millioner i frisk egenkapital. Eviny Ventures styrket da sin posisjon, samtidig som energigantene Statkraft Ventures, Farvatn Ventures, Hafslund og Eidsiva kom inn på eiersiden. 
– Vi har hatt et tett samarbeid med flere store nettselskaper i Norge og Sverige om utviklingen av teknologien. Det er en avansert teknologi, som har tatt tid å utvikle. Vi lanserte det første produktet i 2022 og er nå inne i kommersialiseringsfase, hvor vi jobber med å øke antallet kommersielle kunder, samtidig som vi videreutvikler produktet, sier Skogen.

Beslutninger basert på innsikt
Skogen og hans kollega, Simen Husøy, etablerte selskapet da de fortsatt gikk på NTNU i 2017. Siden har de altså brukt tiden sin på å utvikle teknologien som kan redusere vedlikeholdskostnadene og forlenge levertiden til kritisk infrastruktur.
– Tilstanden til strømstolper baseres i dag på bruk av hammer og drill. Man slår på stolpen og tar boreprøver for å finne ut hvordan det står til. Vi tilbyr en ny, datadrevet løsning, som gir nettselskapene økt innsikt og bedre grunnlag for beslutninger. Målet er mer riktig vedlikehold, økt sikkerhet, og forlenget levetid, sier Skogen.
Løsningen baserer seg på avansert teknologi, hvor egenutviklede algoritmer prosesserer og analyserer dataene fra radaren.
– Basert på dette kan vi si noe om tilstanden til både stolper av tre, men også bygg og broer av både tre og betong, sier Skogen.

Betydelig potensial
Gründerne ser et betydelig potensial både i Norge og Sverige, men også i andre deler av verden.
– Vi ser at de utfordringene som vi har med klima i Norge og Norden, er de samme i Nord Amerika. Forholdene er altså de samme, men markedet er mye større. Vi ser derfor for oss et betydelig potensial innen kritisk energiinfrastruktur, sier Skogen.
De er imidlertid overbevist om at teknologien også vil fungerer godt i andre segmenter, blant annet bygg og broer.
– Dette er noe av årsaken til at vi er med i Proptech Innovation. Bygg og eiendom er et spennende segment for vår teknologi, og klyngen gjør det enklere for oss å komme i kontakt med aktører i dette segmentet, sier Skogen.

Tags:
Proptech Innovation
Post by Proptech Innovation
mai 1, 2023

Comments