Én av nøklene for å lykkes med ombruk, er å klare å engasjere og mobilisere grossistene.

– Vi sliter litt med å få de til å koble seg skikkelig på. Men skal vi lykkes med ombruk, trenger vi grossisten med på laget, sier direktør i PwC og én av prosesslederne for et av Proptech Innovations ombruksprosjekter, Sissel Fjellstad. 

Selv om hun savner grossistene, så var det en svært engasjert og blid dame som møtte oss i Entras nybygg, Nygaarden. Her har hun nemlig nettopp vært med på runde to av Proptech Innovations ombruksworkshop. Og mens det var rundt 50 som deltok på første runde av dugnaden i høst, så kunne runde to av workshopen slå i bordet med ytterligere ti. Hele 60 endringspositive deltakere stilte nemlig opp og brukte to tredeler av en arbeidsdag hvor ombruk stod på dagsorden. 

– For en oppslutning og for et engasjement. Det er rett og slett inspirerende, sier Fjellstad. 

Bybanen stod, men folk stilte

Også daglig leder i Proptech Innovation, Birte Espeland, er imponert. 

– Snøfall og strømbrudd gjorde at Bybanen stod, men folk stilte likevel opp. De ønsker å være med å bidra til en endring av bygg- og eiendomsbransjen, sier Espeland. 

Hun forteller at ombruksworkshopen samler fire ombruksprosjekter og at de for øyeblikket jobber med disse parallelt. Først ut var Kontiki-piloten, men over samme lest, har de også lansert Urban Mining, Donorbyggregisteret og Pantheon. Hvert av prosjektene har litt ulik tilnærming til ombruksutfordringene. 

– Det som er gøy å registrere, er at både gårdeiere, entreprenører, rådgiver, arkitekter, konsulenter, studenter og akademia var representert på runde to av workshopen. At vi klarer å få til en slik bredde i deltakersammensetningen, synes jeg er veldig kjekt, sier Espeland. 

Må få til en holdningsendring

Fjellstad jobber til vanlig med prosjekt- og endringsledelse i PwC, og forteller at det som er øy å se, er at bygg- og eiendomsbransjen allerede har beveget seg. 

– Å samle engasjerte mennesker med ulike perspektiver har med andre ord noe for seg, sier Fjellstad. 

I Proptech Innovation-sammenheng er hun prosessleder for klyngens ombruksprosjekt, Urban Mining. Utgangspunktet for akkurat dette ombruksprosjektet, er at et bygg er en gullgruve. Verdiene som ligger i bygget må derfor «graves» ut for å brukes på nytt, og hvordan dette kan gjøres i praksis, er noe av det prosjektet ser på. 

– Skal vi lykkes med ombruk må vi få til en holdningsendring, og jeg opplever at vi egentlig ser denne endringen i de ombruksprosjektene som vi jobber med. I det første ombruksprosjektet som ble lansert, så slet vi med å få med folk. Etter hvert har dette imidlertid endret seg totalt, og nå opplever vi altså et enormt engasjement for å være med, sier Fjellstad. 

Bestillerne må bli krystallklare 

Én gruppe glimrer imidlertid altså litt med sitt fravær, og denne gruppen er helt avgjørende for å lykkes, mener Fjellstad.

– Det var noen få grossister til stede i dag, men vi sliter altså litt med å få de til å koble seg skikkelig på. Realiteten er at «gullet» som hentes ut fra bygg også må omsettes og brukes på nytt. Her er det grossistene som sitter på nøkkelen. De sitter på de eksisterende verdikjedene og vi er både avhengig av deres kunnskap, men også av deres kobling til produsentene. Skal vi lykkes må alle med og derfor oppfordrer vi alle grossister til å koble seg skikkelig på, sier Fjellstad. 

Prosjektleder for sirkulær økonomi hos Ahlsell, Mariya Simon, representerer én av de savnede grossistene. Simon holder til i Oslo, og derfor er unnskyldt, men hun tror at én av faktorene som må på plass for å få grossistene mer på banen, er at bestillingene fra kundene må bli tydeligere. 

– Det er krevende å endre verdikjeder som har vært mer eller mindre slik de er i dag i hundre år. For at grossistene skal få øynene opp for ombruk, må derfor bestillerne bli tydeligere på hva de vil ha. De må være krystallklare på at de vil ha ombruksvarer, sier Simon. 

Grossistene må finne sin plass

Hun er overbevist om at den eksisterende verdikjeden, hvor grossistene er et bindeledd mellom bestiller/kjøper og produsent, er den eneste veien å gå for å lykkes med en mer sirkulær bygg- og eiendomsbransje.

– Det er meningsløst å skulle etablere en ny verdikjede for ombruk. Ombrukte byggevarer må resertifiseres og godkjennes for ny bruk. Her besitter grossistene en enorm kompetanse som man kaster bort dersom de ikke blir en del av denne kjeden, sier Simon. 

Hun viser blant annet til de store el-varehusene, hvor flere tilbyr B-produkter til en rimeligere penge enn nye produkter. 

– Det er dit vi må komme i byggebransjen også. Brukte byggevarer må finnes på samme sted som nye. Skal vi komme dit, er det to ting som kreves. Grossistene må finnes sin plass i ombruksøkonomien og kundene må være tydeligere i sine bestillinger. Får vi til det, så tror jeg at vi etter hvert kommet til å lykkes, sier Simon.

 

DSC_1683
Mariya _ Ahlsell
DSC_1610
DSC_1502
DSC_1589
DSC_1426
DSC_1436
DSC_1517
DSC_1545
DSC_1482
DSC_1555
DSC_1365
DSC_1408
DSC_1381

 

Comments