Vestenfjeldske Eiendom er fersk klyngemedlem og i slutten av april deltok prosjektsjef i selskapet, Jan Einar Åsbakk, på sin første ombruksworkshop. 

– Dette er nyttig. Det løftes frem tema som for oss som eiendomsutvikler og drifter er høyst aktuelle, sier Åsbakk. 

Selskapets eiendomsmasse er hovedsakelig eldre bygg i sentrum. Flere av dem er nå under rehabilitering og Åsbakk forteller at for flere av prosjektene ville en ombrukssentral vært svært kjærkomment. 


– Utfordringen vår er at vi ikke har noe sted å ta vare på de byggematerialene vi ikke lenger kan nyttiggjøre oss. Vi kunne gitt bort både ventilasjonskanaler, vinduer og dører som andre helt sikkert kunne brukt, sier Åsbakk. 
Uten en slik ombrukssentral er dessverre realiteten fortsatt den at mye byggematerialer går i bosset. 


– Savnet etter en slik ombrukssentral er derfor stort, sier Åsbakk. 

Ville bygge ombrukssentral

Temaet han drar opp er høyaktuelt og allerede i 2022 gikk bransjen ut og krevde en slik sentral i Bergen. https://www.ba.no/byggenaringen-trenger-en-ombrukssentral-na/o/5-8-1941012

En ombrukssentral har imidlertid vært under planlegging på Hamre i Fana. Her har selskapet Bergen Ombrukssentral AS lenge prøvd å få tillatelse til en ny sentral for ombruk av byggevarer. Det selskapet har sett for seg er en ombruksentral på rundt 5000 kvadratmeter, hvor byggematerialer skal innleveres, sorteres og klargjøres for nytt liv et annet sted. Utfordringen har vært at utbyggerne trenger dispensasjon fra kommuneplanen, fordi området er er regulert til idrett. Saken har fått mye oppmerksomhet på grunn av massiv motstand fra naboer. I januar ble søknaden blankt avvist med 15 mot 2 stemmer i Utvalg for miljø- og byutvikling (UMBY).

Et nødvendig tiltak

Ombrukssentralen fikk imidlertid støtte fra lederen i Bergen næringsråd, tidligere Høyre-byrådsleder Monica Mæland. Da avslaget var et faktum sa hun til BA: 

– Det betyr at bransjen blir forsinket i en helt nødvendig utvikling, sa Mæland, som mente kommunen måtte peke på en annen tomt dersom man sa nei til Hamre. 

– Sentralen er et helt nødvendig tiltak hvis vi skal nå klimamålene og få til en fornuftig igjen- og ombruk, sa Mæland til samme avis. 

Nå har utbyggerne klaget, så får vi se hvor det leder hen. Men der står altså saken nå, og mens både Oslo, Stavanger og Trondheim enten har eller snart får ombrukssentraler for byggenæringen, så står altså Bergen uten. 


– Det er ingen tvil om at skal ombruken av byggevarer skyte fart i byggenæringen i Bergen, så er en slik ombrukssentral avgjørende. Hvor den kommer legger jeg meg ikke opp i, men det er avgjørende at den kommer så raskt som overhodet mulig, sier Espeland. 

Comments