Hvor mye plass trenger man egentlig og blir de arealene man har faktisk brukt? Realiteten er at mange faktisk ikke vet. 

– Vi opplever at det er veldig mye synsing om areal. Man tror kanskje at de arealene man har blir mye brukt og at de fungerer optimalt, men man vet egentlig ikke, sier chief marketing offiser i selskapet Bldng.ai, Line Schrøder.

Effektiv bruk av arealer

Bldng.ai ble startet som et initiativ av Telenor i 2018 i forbindelse med at DNB opplevde at de hadde for liten plass i sine lokaler i Bjørvika. Selskapet som på den tiden het Telenor Smarte bygg, utviklet en enkel løsning med sensorikk som raskt gav dem nok innsikt til å slå fast at plass ikke var problemet. 

– De måtte bare bruke den plassen de hadde bedre, sier Schrøder.

Selskapet heter i dag Bldng.ai og bruker data fra smarte sensorer for å optimalisere arealer og drifte næringsbygg. 

– Veldig mye av det vi gjør handler om å analysere utnyttelsesgraden av eksisterende arealer og sikre riktig bruk. Ofte når vi kommer inn i bygg, så opplever vi at deler av arealet nesten står ubrukt, noe som selvsagt ikke er effektiv utnyttelse av arealene, sier Schrøder. 

Dataene gir med andre ord byggeiere og leietakere verdifull om hvordan bygg og arealer brukes. Hvor mange er på jobb, i hvilken del av bygget er de og hvilke rom er i bruk, samt at de overvåker byggets luftkvalitet. 

– Løsningen er et nyttig verktøy, og mange av våre kunder melder tilbake at de aldri kan gå tilbake til å drifte byggene sine uten denne innsikten, sier Schrøder.

Et bygg lever

Det typiske eksempelet er møterom. Ifølge Schrøder har mange bygg både for mange og for store møterom.

– De fleste møter er for mellom to og seks personer. Møterommene er imidlertid ofte dimensjonert for mange flere, noe som betyr at rommene kanskje burde vært omprogrammert for annen bruk. Det ville gitt en bedre og mer hensiktsmessig utnyttelse av byggets arealer, sier Schrøder.

Hvordan et bygg og dets arealer brukes forandres over tid og med endrede behov. Et bygg skreddersydd for én bruker, passer veldig ofte ikke bruken til en annen. 

– Vi anbefaler derfor fortløpende analyser av arealbrukene og at man så basert på disse analysene gjør nødvendige tilpasninger. Slik sikrer man at byggets arealer hele tiden er optimalisert, sier Schrøder. 

«Norges viktigste plattform for eiendomsbransjen»

Bldng.ai er hundre prosent eid av Telenor Amp og teller i dag tolv personer. De har hovedkontor på Fornebu og hadde i 2023 en omsetning på rundt 14 millioner kroner. 

– Vi har betydelige vekstambisjoner, og skal etablere oss som Norges viktigste plattform for eiendomsbransjen. Det handler ikke bare om effektiv bruk av bransjens viktigste ressurs, nemlig arealene, men også om at det å bruke eksisterende arealer effektivt, er en viktig del av det å sikre en mer bærekraftige eiendomsbransje, sier Schrøder.

For å nå sine ambisjoner har Bldng.Ai nettopp blitt medlem hos Proptech Innovation.

– For at vi skal kunne levere en komplett tjeneste, er vi avhengig av å være en del av et økosystem. Vi trenger å være i et nettverk. Derfor er slike initiativ og nettverk som Proptech Innovation representerer så viktige for oss. Vi gleder oss derfor til å ta en mer aktivt rolle i nettverket, sier Schrøder.

Line Schrøder
Line Schrøder, chief marketing offiser i Bldng.ai.

Comments