Proptech-klyngen ønsker å sende en ventilasjonskanal ut på en fysisk og digital reise gjennom en verdikjede i emning, for å teste ut arbeidshypotesen om hvordan en slik verdikjede for ombruk skal fungere.

Det trommes nå sammen til møte for å se på hvordan denne «Kontiki-ekspedisjonen» kan realiseres. Sammen med Tevas, som har tatt en lederrolle i initiativet, har Proptech Innovation invitert relevante interessenter til info- og diskusjonsmøte om “Kontiki-ekspedisjonen”.

En test
Proptech innovation sin ombruksgruppe har en tid jobbet med et prosjekt der vi skal bygge en verdikjede for ombruk, ett materiale av gangen. I første omgang har vi sett på hvordan man kan ombruke ventilasjonskanaler fra donorbygg inn i nye bygg. Og etter å ha jobbet oss gjennom ledd for ledd sammen med aktørene, har ombruksgruppen nå en modell som man tror på!

- For å teste denne modellen, vil vi nå se på om det er mulig å gjennomføre en test-ekspedisjon. Vi tenker å merke en kanal med “Kontiki” og sende den ut på en reise for å se om verdikjedemodellen fungerer i praksis. Hensikten med denne piloten er altså å gjennomføre en komplett handelsreise for utvalgte ombrukskanaler, kort fortalt: demontering, mellomlagring og bearbeiding, nykjøp via grossist og montering - med en aller første versjon av en tilhørende digital informasjonsflyt, forteller Hanne Wetland som er prosjektleder for ombruk i Proptech Innovation.

- Det test-prosjektet vi ønsker oss er å ombruke ventilasjonskanaler fra konkrete bygg som skal demonteres i konkrete bygg som skal oppføres. Vi har nå invitert representanter for aktuelle bygg og leddene imellom til å diskutere prosjektet, forteller hun.

Stor interesse
Tevas, med daglig leder Eirik Fossmark Lonhe (bildet) og Jon Eidset som sentrale ressurser, er en av aktørene som har satt seg som mål å få dette til. Og en rekke andre har uttrykt interesse.

- For å få dette til trenger vi å få samtlige tiltakshavere med oss på laget. Nå trommer vi sammen til samling og håper alle er positive og gir prosjektet et endelig klarsignal, forteller Eidset.

Årsaken til at man ønsker dette prosjektet er å teste ut en industrialisert modell av ombruksvarer, der resultatet er at varene blir kjøpt gjennom de vanlige handelskanaler for prosjektledere (byggevarehus/grossist/ leverandør). Grossistene har slik en nøkkelrolle i prosjektet.

- For å få fart på ombruksøkonomien må grossistene være incentivert til ombruk. Vi tror ombruk først vil skje i stor skala når ombrukt er en del av tilbudet deres. Grossistene er derfor en av aktørene som er invitert til møtet, forteller Wetland.

Ett av flere delprosjekter
Denne potensielle testen er ett av flere delprosjekter som nå settes i gang for å realisere verdikjeden for ombruk.

- Vi har et delprosjekt på digital informasjonsflyt som er finansiert av Samordningsrådet for digitalisering av byggenæringen, og så har vi inne to søknader og igangsatt ytterligere prosesser for å finansiere ytterligere tre delprosjekter, forteller Hanne videre.

Det er sendt ut målrettede invitasjoner til bedrifter som har vært med i de innledende rundene i ombruksprosjektet og som har vist interesse for å delta på “Kontiki-ekspedisjonen”. Men det er fortsatt mulig å hekte seg på for motiverte og relevante aktører. Det gjøres ved å kontakte Hanne på hanne.wetland@knowit.no.


- Bli samstemte
På møtet vil man gjennomgå en presentasjon av verdikjedemodellen som er utarbeidet, med introduksjon av alle ledd i den tenke piloten. Det blir god tid til diskusjoner.

- Møtet er uforpliktende, men målet vårt er selvsagt at etter dette møte skal alle involverte parter være samstemt om hvordan vi kan gjennomføre denne piloten, sier Jon Eidset i Tevas. 

Comments