Veidekke revolusjonerer byggebransjen med en ny demonteringsanvisning, som leder an i bærekraftig og smart ombruk av logistikkbygg.

Viser vei mot bærekraftig bygging

I en verden hvor bærekraft og sirkulærøkonomi blir stadig viktigere, tar Veidekke, en ledende totalentreprenør og medlem av Proptech Innovation-klyngen, betydelige skritt for å omforme byggebransjen. Med sitt nyeste initiativ har Veidekke utviklet en omfattende demonteringsanvisning for logistikkbygg, som ikke bare setter en ny standard for miljøvennlig byggepraksis, men også demonstrerer hvordan bygg og eiendom kan gjøres smart og bærekraftig.

Veidekke har forstått at store deler av nybygg kan og bør ombrukes. For å realisere dette målet, starter de med planlegging allerede i prosjekteringsfasen. Dette sikrer at byggkomponenter kan leve videre gjennom flere bygg, noe som er avgjørende for å redusere både ressursbruk og miljøavtrykk. Veidekkes strategi er forankret i bærekraft, med fokus på miljø, klima og sosiale forhold.

Sirkulærøkonomi i byggeprosjekter

Demonteringsanvisningen fra Veidekke er et konkret eksempel på hvordan selskapet integrerer sirkulærøkonomi i sine prosjekter. Anvisningen tar for seg hvordan ulike komponenter av et logistikkbygg, fra fundamenter og bæresystemer til yttervegger og tak, kan demonteres og forberedes for gjenbruk. Dette inkluderer innovative løsninger som bruk av plast i fundamentering for enklere demontering og skrudde forbindelser i stålsøyler og gitterdragere for å lette gjenbruk.

Veidekke har også identifisert materialer som stål og betong, som tradisjonelt har stått for en betydelig del av byggebransjens klimagassutslipp, og har utviklet metoder for å redusere disse utslippene gjennom ombruk. De har forstått at ved å prosjektere bygg for fremtidig ombruk, kan de bidra til at færre bygg rives, og dermed redusere både klimagassutslipp og naturtap.

Økonomiske og miljømessige fordeler

I tillegg til miljøfordelene, anerkjenner Veidekke de økonomiske fordelene ved denne tilnærmingen. Bygg som er designet for ombruk kan tilpasses endrede behov, noe som sparer samfunnet, eiere og brukere for betydelige summer.

Veidekkes arbeid støtter Proptech Innovations fokus på sirkulærøkonomi og deres mål om å gjøre bygg og eiendom smartere og mer bærekraftig. Gjennom å dele sin kunnskap og erfaring, bidrar Veidekke til å drive hele bransjen fremover mot et mer bærekraftig fremtidsscenario.

Med en livssyklusanalyse (LCA) som viser et potensial for å redusere klimagassutslippene fra materialer med omtrent 96 % ved demontering og ombruk, er Veidekkes tilnærming ikke bare teoretisk. Den representerer en praktisk, gjennomførbar og målbar endring i byggebransjen.

Veidekke står som et eksempel på hvordan medlemmer av Proptech Innovation-klyngen kan bidra til en bærekraftig fremtid. Deres demonteringsanvisning for logistikkbygg er et bevis på at det er mulig å kombinere innovasjon med miljøansvar, og at det å bygge for fremtiden betyr å planlegge for et liv etter det første bygget.

For mer informasjon om Veidekkes demonteringsanvisning og deres bidrag til sirkulærøkonomi, besøk Veidekke Logistikkbygg AS. La oss sammen bygge en smartere og mer bærekraftig fremtid.

Demontering

Nysgjerrig på hvordan en slik demonteringsanvisning ser ut? Veidekke deler gjerne. Demonteringsanvisning Veidekke Logistikkbygg AS finner dere under.

 

Proptech Innovation
Post by Proptech Innovation
november 6, 2023

Comments