I midten av januar deltok bærekraft- og forbedringsleder hos Brødrene Ulveseth, Christer Knudsen, på sin første ombruksworkshop.

– Her møtes et destillert utvalg fra hele verdikjeden i bygg- og anlegg i Bergen, hvor alle påmeldte har tatt et aktivt valg om å delta i problemstillingene rundt ombruk. Det gir en smittsom motivasjon, samtidig som man knytter til seg nye, kompetente ressurser, i sitt nettverk, sier Christer Knudsen.

Han får støtte fra prosjektleder hos LAB Entreprenør, Ingvar Halstensen. Han har vært deltaker på begge ombruksworkshopene til Proptech Innovation, og mener problemstillingene knyttet til ombruk er interessante, men at det er minst like interessant med de menneskene man blir kjent med.

– Skal vi lykkes med ombruk, trenger vi gode venner som ønsker det samme. Det nettverket som jeg får ved å delta på ombruksworkshopen, er derfor like viktig som selve problemstillingene som løftes frem, sier Halstensen. 

Må gjøre det sammen

LAB Entreprenør og Brødrene Ulveseth er to av regionens største entreprenører. De bygger både nye skoler, boliger og kontorbygg. Felles for de begge, er at de de senere årene også har jobbet stadig mer med rehabilitering.
Halstensen forteller at har vært ute i markedet og forsøkt å finne «gode venner» som ønsker å dele av sine erfaringer.

– Vi har forsøkt mye forskjellig, men det er faktisk vanskelig å finne de som ønsker å dele av sine erfaringer og som vil dra i samme retning, sier Halstensen. 
Han mener imidlertid at én av nøklene for å lykkes med ombruk, er at man klarer å etablere sterke delekulturer.

– Dette er en uvant tanke for mange i byggebransjen. Vi er vant til å jobbe isolert med våre egne prosjekter, uten å dele av våre erfaringer. Skal vi lykkes må vi bli flinkere til å åpne opp og dele, sier Halstensen, som understreker at ingen av aktørene i bransjen klarer å løse dette på egenhånd. 

– Ingen overlever ved å gjøre dette alene. Vi må gjøre det sammen og dra i samme retning. Da trenger vi noen felles retningslinjer, og det er jo noe av det vi forsøker å etablere i disse workshopene, sier Halstensen. 

– En del av løsningen

Knudsen mener, som Halstensen, at det å samle entreprenører, konsulenter og byggherrer på denne måten, er en viktig del av løsningen for en mer bærekraftig og ombruksvennlig bransje.

– Mens konsulentene er flinke på prosess og teori, så er det entreprenørene og byggherrene som sitter tettest på de praktiske utfordringene. Alle ønsker mer ombruk, men det er fortsatt et stykke vei å gå før vi er i mål. Uformelle møteplasser som dette, hvor man diskuterer og løfter frem ulike problemstillinger knyttet til ombruk, opplever jeg som svært nyttig. Jeg tror slike samlinger er en viktig del av løsningen for å komme i mål. Kanskje er det noen som plutselig får en åpenbaring som tar ombruk flere steg i riktig retning, sier Knudsen.

Han mener det er viktig at man i fortsettelsen fokuserer på ombruk av materialer med store utslipp.

– Dette handler til syvende og sist om å redusere klimautslippene og da må vi konsentrere oss om det som faktisk monner. Vi må ta fatt i de materialene som krever mye energi å skape, for eksempel stål og glass, sier Knudsen.

Et konkurransefortrinn

Ett av LABs prosjekter spiller en viktig rolle i ett av ombruksprosjektene som er tema for ombruksworkshopen. LAB er nemlig entreprenør på demonteringen av det gamle TV2-bygget på Nøstet, samt for byggingen av OBOS og EGDs nye boliger på tomten. Bygget er donorbygg i Kontiki-prosjekt, som handler om å etablere en velfungerende verdikjede for brukte ventilasjonskanaler. 

– Erfaringen så langt er at det er krevende å tjene penger på ombruk. Byggematerialene har likevel en verdi og målet er jo at man etter hvert får betalt på andre måter, sier Halstensen. 

Han mener ta kunnskapen om miljø vil bli et konkurransefortrinn, og at den vil tiltrekke seg nye arbeidstakere til bransjen.

– At vi kan bidra til felleskapet, og gjøre noe som «betyr noe», er viktige drivere i (arbeids)livet, sier han. 

DSC_1408
DSC_1365
DSC_1517
DSC_1436
DSC_1683
Mariya _ Ahlsell
DSC_1610
DSC_1502
DSC_1589
DSC_1426
DSC_1545
DSC_1482
DSC_1555
DSC_1381

 

Comments