Oppgradering for å møte medlemmenes behov og styrke innovasjon
Proptech Innovation lanserer nye nettsider for å bedre imøtekomme medlemmenes behov og styrke innovasjonen i bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen. Denne oppgraderingen kommer som et resultat av en økende etterspørsel etter en mer interaktiv og brukervennlig plattform som gjør det enklere for medlemmene å finne relevant informasjon og holde seg oppdatert på aktiviteter, prosjekter og nyheter innen klyngen.

Birthe Espeland, daglig leder i Proptech Innovation, uttaler: "Vi har sett et behov for å oppgradere våre nettsider for å kunne tilby våre medlemmer en mer dynamisk og engasjerende plattform som gir dem muligheten til å bli mer involvert i aktivitetene i klyngen. Vi tror at de nye nettsidene vil være et viktig verktøy for å øke samarbeidet og engasjementet blant medlemmene, som igjen skal fremme innovasjon og bærekraftig utvikling i bygg- og eiendomsbransjen."

Fokus på brukervennlighet og synlighet
De nye nettsidene er designet med fokus på brukervennlighet og synlighet, slik at medlemmene enkelt kan navigere og finne relevant informasjon. En oversikt over alle klyngens medlemmer og deres rolle i bransjen, samt en oppdatert nyhetsfeed for å vise frem de nyeste initiativene og aktivitetene, er noen av de nye funksjonene som er inkludert.

Nettsidene skal i større grad vise aktiviteten i klyngen, og gi medlemmene enda større mulighet til å involvere seg og bli inspirert til å skape aktivitet selv. Enten det er kunnskapsdeling, erfaringsdeling, medlemsmøter, workshops eller pilotprosjekter. Dette vil styrke samarbeidet og nettverket mellom medlemmene, samt fremme en kultur for å dele kunnskap og erfaringer.

Interaktiv kalender og nettverksbygging
Nettsidene inneholder også en interaktiv kalender som viser kommende arrangementer, kurs og seminarer som er relevante for medlemmene. Dette vil gi medlemmene muligheten til å planlegge og delta på disse arrangementene, noe som igjen vil bidra til økt nettverksbygging og samarbeid innenfor klyngen.

Comments