Én av nøklene for å lykkes med ombruk, er å klare å engasjere og mobilisere grossistene og leverandørene. Nå har en av de tatt ballen, blitt med i gamet og er klar for å spille bransjen god - eller sirkulær.

– Skal vi lykkes med ombruk, trenger vi leverandøreren og grossisten med på laget.

Det uttalte Sissel Fjellstad, direktør i PwC og én av prosesslederne for et av Proptech Innovations ombruksprosjekter, etter forrige ombruksworkshop (lese hele artikkelen her). Det gikk troll i ord! Nå har leverandøren Ventistål gledelig nytt å melde.

Åpner for salg av brukte ventilasjonskanaler

Ventistål har kunngjort lanseringen av et nytt og spennende pilotprosjekt som tar sikte på å utforske potensialet for ombruk av ventilasjonskanaler. Dette prosjektet, basert i Bergen, involverer en omfattende prosess hvor brukte ventilasjonskanaler gjennomgår demontering, rengjøring og streng kvalitetskontroll for å sikre at de er i best mulig stand for fremtidig bruk.

Ventiståls initiativ representerer et betydelig skritt fremover i bransjens kollektive innsats for å implementere bærekraftige og sirkulære praksiser. Gjennom dette prosjektet adresserer de både miljømessige bekymringer og utfordringer knyttet til effektiv ressursbruk, og viser en vei frem for hvordan leverandører og grossister kan spille en sentral rolle i overgangen til en mer bærekraftig byggebransje.

– Det er mye vi fortsatt ikke vet når det kommer til blant annet logistikken og håndteringen av dette. Men vi lærer ved å teste dette ut i praksis. Her vil det finnes både muligheter og utfordringer, som vi ikke støter på ved kun å sitte ved kontorpulten, sier en Asle Nordås i Ventistål. 

Tilbud og etterspørsel

Grossistenes rolle i denne nye verdikjeden er avgjørende. De fungerer som bindeleddet mellom produksjon og forbruk, og har derfor en unik posisjon til å påvirke både tilbud og etterspørsel for brukte byggevarer. Ved å tilrettelegge for at brukte materialer kan inngå i den ordinære verdikjeden, vil de ikke bare bidra til en mer bærekraftig bransje, men også åpne opp for nye forretningsmuligheter. Kundenes rolle er likeledes viktig. Ved å etterspørre brukte materialer, kan de stimulere til økt ombruk og bidra til å skape et marked som verdsetter bærekraftighet på lik linje med nyproduksjon.

For at ombruk av ventilasjonskanaler skal bli normen, er det kritisk at bestillere aktivt velger disse ved innkjøp. Dette valget signaliserer etterspørsel etter bærekraftige alternativer og oppmuntrer til et bredere tilbud. Husk å bestille ombrukte ventilasjonskanaler for å drive frem en sirkulær og bærekraftig byggebransje.

Gjennombrudd for sirkulærøkonomi i bransjen

Etter år med diskusjoner, workshops, og kontinuerlig pådriv fra engasjerte aktører, vitner vi nå om en bemerkelsesverdig endring i holdningene i bransjen.

– Det skjer virkelig noe nå. Etter flere år med samtaler, ser vi endelig konkrete tiltak som Ventiståls pilotprosjekt, som er i perfekt harmoni med de sirkulære forretningsmodellene vi utforsker i Kontiki. Mye arbeid ligger bak oss, og selv om det gjenstår mye, er endringen i holdningene i bransjen tydelig, sier Birthe Espeland, CEO i Proptech Innovation.

Dette momentet av fremgang og innovasjon understreker en optimistisk fremtid for byggebransjen, hvor sirkulær økonomi ikke bare er et konsept, men en realitet som implementeres gjennom praktiske, gjennomførbare prosjekter. 

– Vi er ved et vendepunkt hvor vår vedvarende innsats for å fremme sirkulære praksiser begynner å bære frukter. Ventistål er et strålende eksempel på hva som er mulig når bransjen forener krefter for å tenke nytt og handle annerledes. Deres prosjekt er et fyrtårn for innovasjon og et bevis på at den sirkulære forretningsmodellen vi streber etter, er innen rekkevidde.

Denne erkjennelsen og de første skrittene mot en mer bærekraftig fremtid er vitale for bransjen, og illustrerer den transformative kraften i samarbeid, innovasjon, og en standhaftig tro på sirkulær økonomi.

 

DSC_1683
Mariya _ Ahlsell
DSC_1610
DSC_1502
DSC_1589
DSC_1426
DSC_1436
DSC_1517
DSC_1545
DSC_1482
DSC_1555
DSC_1365
DSC_1408
DSC_1381

 

Comments