Ett viktig skritt nærmere! Slik oppsummerer prosjektleder Hanne Wetland møtet om “Kontiki” - ventilasjonskanalen som man planlegger å sende på en fysisk og digital reise gjennom en ny verdikjede for ombruk i emning.

Nylig møttes relevante aktører til å diskutere hvordan man kan konkretisere en verdikjede for ventilasjonskanaler, og som “pilot” sende ett spirorør gjennom hele verdikjeden både fysisk og digitalt.

- Gode diskusjoner
På møtet var alle aktørene som skal til for å få til den fysiske forflytningen av kanalene til stede. Også representanter for donorbygg og mottakerbygg deltok på møtet. Blant temaene som ble diskutert var hvilke fagfolk som skal gjøre hva på hvilket sted i prosessen, hvordan vi får størst mulig kvalitet gjennom hele prosessen og hvilke kostnader det vil medføre. Man diskuterte også dataflyt og pekte på mulige løsninger der.

- Det ga veldig gode diskusjoner og har brakt oss ett viktig skritt nærmere realisering av prosjektet, sier prosjektleder Hanne Wetland som forteller om godt engasjement blant aktørene. Hun sier det er løftet frem mange gode spørsmål som det nå jobbes med å lande.

- Ikke minst må vi være flinke til å diskutere penger. Hvem tar kostnadene og hvor skjer transaksjonene? Hvem eier kanalen til enhver tid? Dette er spørsmål som ikke er endelig avklart, men som det jobbes med. Vi tror også det blir viktig teste og lære underveis i prosessen, sier hun.

- Tøffere klimakrav
Når det kommer til lønnsomhet må det også sies at en ting er å regne på lønnsomhet med dagens rammebetingelser. En annen ting er å se inn i krystallkulen.

- Rammebetingelser vil endre seg. Basert på nyheter fra FN´s klimapanel vet vi at klimagasskravene vil stramme seg til i alle ledd. Den som løser oppgavene med minst mulig klimagassutslipp blir fremtidens vinnere, sier Hanne.

- Vår opplevelse fra klyngenivå er nå at det vil skje bransjeglidninger, og kanskje oppstå helt nye type selskaper i de nye ombruksverdikjedene. Kravet til produktkunnskap er avgjørende for god oppsirkulering, forteller Hanne som berømmer aktørene som har stukket hodet frem og tatt ansvar for å drive denne prosessen fremover.

Ledertrøyen
- Takk til Tevas som har tatt på ledertrøyen med tanke på organisering. Og takk til alle oppmøtte som har bidratt med perspektiver og viktig innsikt. Og særlig takk til dere som nå har avtalt nye møter og videre arbeid, sier Hanne.

Flere av aktørene har nå avtalt befaring i donorbygget. En mindre gruppe jobber nå videre med digital informasjonsflyt! Det er i tillegg søkt prosjektstøtte til donorbyggregister og et “urban mining”-prosjekt, som handler om oversikt over hvilke bygg som vil bli gjort tilgjengelig for ombruk og om prosesser for å hente ut verdier fra bygg som skal demonteres.

DiBk fornøyd
Denne uken har Proptech Innovation også hatt besøk av Direktoratet for Byggkvalitet, på vegne av Samordningsrådet i byggebransjen som har finansiert ett av delprosjektene.

- De liker godt måten vi jobber på i prosjektet, ved at vi spisser så mye som praktisk mulig er - og at vi har en mest mulig “brukerorientert” og praktisk tilnærming, avslutter Hanne.

Her er bilder fra møtet om Kontiki, som ble holdt i bygget til Alliergruppen på Midttun:

1
2
3
4
5

Comments