Proptech Innovation-klyngen har aldri hatt flere samlinger, piloter og prosjekter enn det siste året. Mer skal det bli, lover daglig leder, Birthe Espeland, som nå feirer vel ett år i lederrollen. 

– Det har vært et spennende år hvor min egen og Proptech Innovation-klyngens rolle på mange måter har fått satt seg litt på nytt, sier Birthe Espeland. 

Konkrete resultater

Klyngen ble etablert i 2018 og frem til i fjor hadde den ikke hatt en rendyrket daglig leder. Etter fem år hadde nyhetens interesse lagt seg og tiden for å dokumentere både relevans og nytte for bransjen, var kommet. 

– Som klynge må vi hele tiden bevise vår verdi for medlemmene og bransjen. Vi må være relevante og tilføre bransjen noe de ikke får andre steder, sier Espeland. 

Hun kan se tilbake på et svært aktivt år med over 20 ulike arrangementer av ulik art. Ikke bare har klyngen invitert til flere månedlige medlemssamlinger og nye initiativ, den har også lansert fire ombruksprogrammer. 

– Dette er kanskje det vi har lyktes aller best med. Ombruksprosjektene Kontiki, Donorbyggregisteret, Urban Mining og Pantheon har fått svært god oppslutning og kan vise til konkret utvikling og resultater, sier Espeland.

Sammen med styreleder, Jørgen Pedersen, som til vanlig er administrerende direktør i Vestbo, er de imidlertid tydelige på at aktiviteten skal ytterligere opp i tiden som kommer.

– Vi har det siste året tatt flere steg i riktig retning og jeg er veldig godt fornøyd med utviklingen. Vi er imidlertid i en opptrapping og det kommer derfor til å skje mye spennende de neste tolv månedene, sier Pedersen. 
– Vi skal gjøre mye gøy fremover, legger Birthe smilende til.

Opp av asken stiger, Føniks

Under mandagens årsmøte, hadde et godt og bredt utvalg medlemmer møtt opp hos Frydenbø Eieddom på Damsgård. Regnskap og utvikling ble gjennomgått, som seg hør og bør, men innledningsvis ble det også tid til et kort medlemsmøte. Her fikk blant annet Frydenbø Eiendom presentert sine planer på Damsgård, samtidig som EU-rådgiver, Tim Genge fra Innovasjon Norge, sa litt om mulighetene i EU. 

– Å ha oversikt over alt man jobber med i EU er umulig, men det som er viktig for alle å vite, er at mulighetene er mange, samt at man, om man vil eller ei, er nødt til å forholde seg til det EU gjør, sier Genge. 

Administrerende direktør i Frydenbø Eiendom, Christine Flataker Johannessen, fortalte om selskapets planer og løftet blant annet frem det spennende Føniks-prosjektet. 


– Dette er Frydenbøs første hovedkontor på Damsgård. Nå skal de gjennom en bærekraftig rehabilitering, hvor vi skal komme se på tett på 100 prosent gjenbruk som mulig. Dette er et prosjekt hvor vi både skal lære selv, men også dele av våre erfaringer. Dette er derfor et viktig prosjekt for oss selv, men også et prosjekt som er spennende for bransjen, sier Flataker Johannessen. 

 

Etablerer egne medlemssider

Proptech Innovation-klyngen er i stadig utvikling og blant annet er en liten oppgradering rett rundt hjørnet. På klyngens nettsider, de du nå besøker, vil det snart komme egne medlemssider. 

– Her vil det legges en del eksklusivt innhold som bare er tilgjengelig for klyngens medlemmer. Vi kikker også på muligheten for å legge til rette for dialog mellom medlemmene, spesielt knyttet opp mot de ulike prosjektene, men dette ligger litt lenger frem i tid, sier Espeland. 

 

11

Comments