Det tror Vidar Tufteland som leder Kompetansesenteret for robotteknologi på Osterøy. Nå blir de en del av Proptech Innovation-klyngen. 

– Sammen med EY har vi gjort en kartlegging av potensialet for bruk av roboter i bygg- og anleggsbransjen. Konklusjonen var entydig, sier daglig leder for Kompetansesenter for robotteknologi, Vidar Tufteland. 

Kartleggingen viser nemlig at robot-potensialet er stort både når det gjelder økt produktivitet, men også på kvalitet. 

– Ikke minst kan robotene også være med å bidra til redusert risiko og mindre ulykker i en bransje hvor det er en del risikoutsatt arbeid, sier Tufteland. 

Kompetanseoverføring

Kompetansesenter for robotteknologi holder til på Osterøy og er et samarbeidsprosjekt mellom Vestland fylkeskommune, Osterøy videregående skole og fem lokale bedrifter på Osterøy. De fem bedriftene er Lonevåg Beslagfabrikk, Gunnebo Industries, Tysse tilhengere, Mjøs metallvarefabrikk og K. Lerøy metallindustri.

– Osterøy har lenge vært langt fremme på bruk av roboter og den første ble tatt i bruk allerede på slutten av 70-tallet. I dag er det over 100 roboter i daglig drift hos næringslivet her, sier Tufteland. 

Kompetansesenteret jobber for å øke kompetansen om roboter både hos elever, lærere og næringslivet i regionen. 

– Vi jobber også mye med kompetanseoverføring til andre bransjer, slik at kompetansen som næringslivet her besitter kan komme andre til gode, sier Tufteland. 

På tvers av fagene

På Osterøy er robotteknologi nå en sentral del av opplæringen for elevene på den videregående skolen. Det er ikke et eget fag, men en integrert del av flere av utdanningsløpene. 

– Først og fremst er dette en sentral del av programområdet som heter Teknologi- og industrifag, men også på Elektro- og datateknologi har de begynt å ta det i bruk. Vi jobber også med å få det helsefaget. Jeg tror at alle som i dag har et håndverksyrke etter hvert må lære seg å bruke roboter eller jobbe sammen med roboter, sier Tufteland, som mener at man må skille mellom praktisk bruk og programmering. 

– Programmering er nok litt mer for spesialistene, men veldig mange av oss vil måtte lære oss å bruke og vedlikeholde roboter. Det handler om noe så hverdagslig som bruk av robotstøvsugere og gressklippere hjemme. Robotene kommer over alt og vi må lære oss å bruke de, sier Tufteland. 

Robotene er en ressurs

Nettopp derfor har kompetansesenteret valgt å bli en del av Proptech Innovation-klyngen. 

– Svært mange bransjer skriker etter folk. De trenger flere hender, men problemet er at disse ikke finnes. Medarbeiderne i byggebransjen blir stadig eldre og det fylles ikke i stor grad opp med unge mennesker. Samtidig skal det grønne skiftet realiseres med grønne energibærere og mer bærekraftige bygg. Det er ikke nok hender til å håndtere alt dette. Her kan robotene spille en viktig rolle, sier Tufteland. 

Han mener robotene kan bidra til å frigjøre arbeidskapasitet, samtidig som kostnadene kan reduseres. 

– Robotene er en ressurs for bygg- og eiendomsbransjen. Ved å bli en del av Proptech Innovation håper vi at vi kan videreutvikle det potensialet som robotene har innenfor denne næringen, sier Tufteland. 

Velkommen til kurs

Det første som står på programmet, er derfor et kurs for klyngens medlemmer allerede 12. september. Her stiller vi spørsmålet, hvordan kan robotene ta over byggeplassene? På formiddagskurset ser vi på potensialet for datadreven innovasjon og hvordan dette kan påvirke entreprenører, i alt fra effektivitetsforbedringer, kostnadsbesparelser, til kvalitetskontroll og sikkerhetsforbedringer. Arrangementet er åpent for alle medlemmer i Proptech Innovation, men er spesielt rettet mot entreprenører som ønsker å forstå hvordan robotteknologi kan transformere deres virksomhet og byggebransjen som helhet. 

Tags:
Proptech Innovation
Post by Proptech Innovation
august 9, 2023

Comments