Rester og kapp fra trevareindustrien trenger ikke være avfall. Selskapet Vill Opp bruker det som før ble kastet til å skape de vakreste kubbegulv. De gjør gulv av gråstein. 

– Vi jobber for økt gjenbruk og redusert utnyttelse av jomfruelige ressurser, sier daglig leder i selskapene Vill Opp og VILL MER , Jan Erik Rossow. 
Selskapet, som er et av medlemmene i Proptech Innovation-klyngen, ble etablert i 2020, og de har allerede levert sine første gulv. Deres så langt største leveranse er kubbegulvet som de leverte til DNB i forbindelse med oppussingen av selskapets eiendom i Markeveien 1, midt i Bergen sentrum. 
– Der leverte vi et kubbegulv på 650 kvadratmeter, sier Rossow. 

Samarbeider med flere
I Markeveien-prosjektet baserte de seg på brukt trevirke fra eiendommer som ble revet. Dette viste seg å være utfordrende, spesielt med tanke på tilgangen på trevirke. De så seg derfor om etter andre muligheter, og kapp fra trevareindustrien pekte seg raskt ut som en mulighet. Sammen med selskapet Timbla, som er partner i prosjektet, har de inngått et samarbeid med Are Treindustrier på Kaupanger i Sogn. I forbindelse med selskapets produksjon av takstoler kommer det mye kapp. Dette leveres så videre til en annen samarbeidsbedrift i Sogn, Sogneprodukt. 
– Vi er i gang med å industrialisere prosessen fra kapp til ferdig gulv. Sogneprodukt er en attføringsbedrift med stor kompetanse på dette området. Det sikrer oss god kvalitet, samtidig som selskapets fokus på attføring og inkludering gjør at vi også ivaretar den sosiale bærekraften i prosjektet, sier Rossow. 

Økt kapasitet
Industrialiseringen av produksjonen, gjør at Vill Opp nå er i ferd med å virkelig øke egen produksjonskapasitet. 
– Are Treindustrier har justert sin produksjon, slik at kappet vi får er mer egnet til videre bearbeiding. Samtidig har vi investert i maskiner som gir oss betydelig økt kapasitet, sier Rossow. 
Han forteller at de nå får mange forespørsler fra kunder som ønsker seg kubbegulv av kapp. 
– Vi har for øyeblikket ute tilbud på rundt 6000 kvadratmeter gulv, noe vi er godt rustet til å håndtere med den produksjonslinjen som vi nå har på plass, sier Rossow. 
Noe av årsaken til etterspørselen er ikke bare det at gulvene er bærekraftige og fine å se på, de er ifølge Rossow også fornuftig priset. 
– Vi har fått tilbakemelding på at prisene våre er lavere enn tilsvarende nytt gulv, basert på jomfruelig trevirke. Pris er dermed ikke et argument for å ikke velge gulv fra oss, sier Rossow. 

Et naturlig førstevalg
Selskapet er inne i en svært positiv utvikling, og dersom Rossow skal se litt inn i krystallkulen, så vil gulvene deres om noen år være tilgjengelige på byggevarehus i hele landet. 
– Dersom jeg skal drømme litt, så har vi om fem år lokale produksjonsfasiliteter flere steder i landet, kanskje også i utlandet. Gulv, men også andre produkter basert på kapp, har blitt standardvare hos byggevareleverandørene og er det naturlige førstevalget, sier Rossow. 
For å ta selskapet ditt de ønsker, trenger de kapital. 
– For å oppskalere er vi på jakt etter investorer. Så om noen tror på bærekraftig bruk av kapp og brukte byggematerialer, så er de hjertelig velkommen til å ta kontakt, sier Rossow. 

Comments