Det bergenske teknologiselskapet Carrot, har utviklet en teknologi som gjør det enklere for eiendomsaktørene å sortere og resirkulere bosset sitt. 

– Som navnet vårt indikerer, så tror vi mer på gulrot enn pisk. Derfor jobber vi for å gjøre det enklere å belønne bærekraftige valg, sier COO hos Carrot AS, Tine Charlotte Holm. 

Avfall får verdi

Carrot, som er Proptech Innovation-medlem, har konsentrert seg om det som er et verdensomspennende kjempeproblem. Boss, restavfall eller søppel. På verdensbasis produseres det årlig over 2,2 milliarder tonn boss, ifølge Holm.  
– Det er så mye at det nesten ikke er til å tro hvor mye som kastes. For eiendomsbransjen er avfall en av de største bidragsyterne til karbonutslipp. For eksempel kommer det i Olav Thon Gruppens rapport for 2021 frem at 33,5 prosent av deres Co2-fotavtrykk kommer fra restavfall, forteller Holm. 

– Skal eiendomsbransjen redusere sitt fotavtrykk nytter det derfor ikke bare å se på grønn strøm og å redusere strømforbruket. Aktørene må også ta fatt i hva de kaster og hvor mye.  

Derfor har Carrot utviklet digitale løsninger som gjør det enklere å hente ut og tilgjengeliggjøre data om hvem som kaster hva og hvor mye. Dataene brukes til å motivere bedrifter til å redusere mengden boss de produserer, sortere det bedre, og ikke minst å putte ressursene tilbake i sirkulærøkonomien.

– Slik kan bosset gå fra å være et problem til å bli en ressurs, sier Holm. 

Stadig flere blir med

For et år siden signerte Carrot en rammeavtale med Olav Thon og deres kjøpesentre. Først ut var kjøpesenteret Vestkanten Storsenter, og bare de siste månedene er det over ti nye kjøpesentre som har begynt å bruke løsningen.

– Avfall har tradisjonelt vært veldig vanskelig å gjøre noe med, og noe det har vært veldig lett å ikke bry seg om. Alt dette endrer seg med data. Så fort hver enkelt leietaker får sine egne avfallsdata, og forstår hvordan de gjør det sammenlignet med andre og hvordan de kan bli bedre, skjer det noe med atferden, sier Holm. 

For å gjøre det enkelt for brukerne, som for kjøpesentre er medarbeidere på butikker og restauranter, har Carrot utviklet en app hvor alt som kastes registreres. Det samme har de utviklet for byggdriftere.

– Carrot-løsningen gjør det enklere å kaste riktig, men også å hente ut rapporter for hvor mye som kastet og resirkuleres. Det gir dem en innsikt som de tidligere ikke hadde, og som vi opplever at er med og motiverer dem til ytterligere innsats, sier Holm.

Det siste året har både Entra, Malling & Co, Pecunia og Møller Eiendom blitt med som kunder.

– Vi nærmer oss 25 bygg hvor vår løsning aktivt brukes. I tillegg har vi ti kommuner som er brukere av løsningen, sier Holm.

Inne i spennende fase

Carrot er nå inne i det Holm beskriver som en spennende fase. Selskapet har bevist sitt verdiforslag og at de kan skape resultater.

– Vi har derfor åpnet opp et nytt segment og tar inn kontorbygg som brukere av løsningen. Det innebærer også at vi begynner å oppskalere når det gjelder antallet kunder, forteller Holm, som legger til at selskapet har tydelige internasjonale ambisjoner. 

– Boss er et globalt problem og det håndteres ganske likt over store deler av verden. Vi tror derfor at løsningen vil være lik, noe som betyr at vår løsning vil fungere over store deler av verden, sier Holm. 

Hun forteller at de allerede er i dialog med aktører i utlandet, men at de så langt har gått sakte frem, da de ville være sikker på å ha en løsning som fungerte godt før de tok den videre. 

– Men det er ikke utenkelig at Carrot-løsningen tas i bruk i et bygg i utlandet i løpet av 2023 eller 2024, sier Holm. 

Det er et lagspill

Grunnen til at Carrot er en del av Proptech Innovation-klyngen er at de ser på partnerskap og samhandling som avgjørende i utviklingen av nye, bærekraftige løsninger. 
– Boss er et så stort problem at vi ikke kan løse det alene. Sirkularitet er et lagspill, hvor man er avhengig av hverandre. Å være en del av slike miljøer som Proptech Innovation er derfor viktig for oss, sier Holm. 

Tags:
Proptech Innovation
Post by Proptech Innovation
mai 1, 2023

Comments