Interessen for å være med på Proptech Innovations ombruksworkshop var så stor at påmeldingen måtte stenges.

– Interessen for å være med var rett og slett enorm. Det viser at motivasjonen og viljen til å dra og dytte bygg- og eiendomsbransjen i en mer bærekraftig retning, er stor. Det er rett og slett både gledelig og inspirerende, sier daglig leder for Proptech Innovation, Birthe Espeland.

En bevegelse

Mer enn 50 interesserte hadde nemlig satt av nesten en hel arbeidsdag for å få vite mer om de tre prosjektene som Proptech Innovation skulle lansere siste onsdag i oktober. På programmet stod en flere timer lang workshop hvor nøkkelord var aktiv brainstorming, strategidiskusjoner og mulige løsninger for de utfordringer vi står overfor i overgangen til en sirkulær økonomi.
– Dette er ikke bare et event, det er en bevegelse. Med så mye flinke og engasjerte folk, er jeg overbevist om at vi sammen kan få til veldig mye, sier Espeland.

Workshopen ble arrangert hos Allier Gruppen, én av Proptech Innovation sine ivrige medlemmer. Jon Eidset fra Tevas, som er en del av Allier Gruppen, er prosjektkoordinator for Proptech Innovations første ombruksprosjekt, Kontiki. Prosjektet handler i korte trekk om å pilotere en sirkulær verdikjede for ventilasjonskanaler.

– Målet er å etablere en velfungerende verdikjede for praktisk ombruk av ventilasjonskanaler, sier Eidset.

Tre nye piloter

Over samme lesten som Kontiki-piloten, lanserte Proptech Innovation, tre nye prosjekter på workshopen. Urban Mining, Donorbyggregisteret og Pantheon.

– Et bygg er en gullgruve. Vi må demontere de enorme verdiene byggene representerer og bruke de på nytt. Formålet med ombruksprosjektet er blant annet å forstå hvordan entreprenørene best kan hente ut spesifikke produkter og materialer og bruke det inn i andre prosjekter. Vi ønsker å lage praktiske og konkrete standarder for hvordan dette kan gjøres, sier prosessleder Sissel Fjellstad fra Pwc.

Ingen dødsdom, men nytt liv

Det andre prosjektet er Donorbyggregisteret. Satsingen har vært omtalt tidligere, men registeret skal være en digital, åpen og tilgjengelig oversikt over bygg som vil kunne avgi materialer innen de neste fem årene - kanskje. Bransjen er invitert inn for å si hva som faktisk er behovet og hvordan man ønsket at et slikt register skal fungere. 

– Navnet sier det meste. Noen synes det er litt morbid, men det handler ikke om at man har fått en dødsdom, men at man kan bidra med noe ut over sin egen verdi. Donorbyggregisteret ser derfor på alle bygg som en materialbank for fremtidige bygg. Dette potensialet skal registeret synliggjøre, sier prosessleder Anita Martinsen fra Kantega.

Hvordan dette kan gjøres på best mulig måte er selvsagt det viktigste spørsmålet, noe det også er for det tredje prosjektet, Pantheon. Dette handler om ombruk av betong.

– En av de store utfordringene er at ingen vil ta ansvar for betongkonstruksjonen. Ingen vil med andre ord ta ansvar dersom huset man bygger detter ned. Noe av det som ble diskutert var at kanskje det kunne være mulig å se på en balansert standardkontrakt som fordelte ansvaret, sier Brita Svartveit fra Rambøll.

Full fart fremover

Birthe Espeland er stolt over de tre prosjektene som nå er lansert.

– Samlet favner prosjektene om en stor del av byggebransjen. Klarer vi å løse noen av utfordringene for ombruk, vil det være et betydelig og viktig bidrag til bransjen. Ikke bare har Kontiki fått ny vind i seilene, de nye prosjektene har fått god fart ut fra hoppkanten og jeg er derfor overbevist om at dette kommer til å bli veldig, veldig bra, sier Birthe Espeland.

Ønsker du også å bidra inn i ombruksprosjektene? Meld din interesse i skjemaet lenger nede i artikkelen. Vi ønsker alle velkommen inn i ombruksrevolusjonen.

DSC_0542-2
Allier Gruppen inviterte inn. Jorunn Løyning, konsernsjef i Allier Gruppen, åpnet ballet.
DSC_0708

Pantheon - God diskusjon på gruppen

DSC_0699
Patheon - Tenketid på gruppen
DSC_0711
Patheon
DSC_0704

Pantheon

DSC_0736

Kontiki - Gruppen diskuterte seg frem til full vind i seilene

DSC_0738
Kontiki - Gruppen hadde noen deltagere som har vært med fra start, og noen nye som kom inn. En god miks!
DSC_0727
Kontiki - Koordinator Jon forklarer
DSC_0780
Urban Mining
DSC_0661
Uran Mining - På vei inn
DSC_0724
Urban Mining - Bergen Kommune holdt et lite innlegg for gruppen
DSC_0766

Donorbyggregister - Prosessleder Anita skriver opp alle innspillene fra gruppen. 

DSC_0759
Donorbyggregister - Det skrives flittig
DSC_0689
Stemningen var høy. Etter at alle gruppene var ferdig og oppsummeringen var gjort i plenum, var det noen veldig fornøyde gruppeledere som kom ut. Verdifulle innspill var sanket inn og veien videre skal stakes ut.

 

 

 

Tags:
Proptech Innovation
Post by Proptech Innovation
oktober 26, 2023

Comments