Oslo kommune tar grep for en grønnere bygg- og anleggssektor ved å gå for elektriske grunnundersøkelser ved Ormsundkaia. Valget representerer en miljøvennlig milepæl i arbeidet med å redusere klimagassutslipp i bransjen.

Det grønne skiftet merkes godt, også i bygg og anleggsindustrien. I forbindelse med detaljreguleringen av Ormsundkaia i Oslo kommune er det behov for å gjøre en vurdering av områdestabiliteten i og rundt planområdet. Det må derfor utføres supplerende grunnundersøkelser på kaia, og ev. i sjøbunnen utenfor, og Oslo kommune valgte før jul å gi denne jobben til Mitta – som aktivt jobber for å tilby elektriske løsninger.

Rolf Rolid, seniorrådgiver Plan- og bygningsetaten i Oslo Kommune kan fortelle at det er i forbindelse med detaljreguleringen av Ormsundkaia, kommunen har funnet behov for å gjøre en grundigere vurdering av områdestabiliteten i og rundt planområdet. Behovet kommer som et resultat av at ikke kommunen kunne avklare områdestabiliteten basert på den eksisterende informasjonen de hadde om grunnforhold.

Bygg- og anleggsbransjen bidrar til store klimagassutslipp, blant annet fra maskiner og materialbruk. I 2021 kom rundt 20 prosent av klimagassutslippene fra annen mobil forbrenning. I praksis skyldes det dieselmotorer i anleggsmaskiner.  For å nå klimamålene er det derfor viktig å gjøre disse maskinene utslippsfrie, og vi var glade for at Mitta kunne tilby elektrisk grunnboring på Ormsund, sier Rolid.

Boreriggen ‘Geosafe 605’ er hybrid og kan bore elektrisk, for øyeblikket med batteri på 57kwh, men snart med nytt større batteri med kapasitet på ca.200kwh. Denne uken, midt i snø-og storm i Oslo, borer gutta flere punkter, blant annet til fjell på 31meters dybde. Noen få ladepauser ble koordinert til flytting av punkter og lunchpause. Neste uke fortsetter Mitta-crewet med å avslutte totalsonderingene, sette ned foringsrør og gjøre prøvetakninger. Denne uken hadde feltoperasjonen besøk av Oslo kommune, blant annet kommunegeolog Ingelöv Eriksson, og fotograf Svein Olav Traa Langseth fra Oslo kommune. Geosafe var også til stede i felt. Mitta er veldig fornøyd med samarbeidet med Geosafe, som leverandør av neste generasjons bærekraftig industriløsning for geoteknikk.

Moniva J. Vaksdal, CEO Mitta Norge, takker Oslo kommune for deres fremoverlente og løsningsorienterte tilnærming til innovasjon.

I Mitta har vi fokus på å til enhvertid kunne tilby kunden den beste løsningen, og vi er veldig glade for å kunne tilby Oslo Kommune en innovativ og bærekraftig løsning på grunnundersøkelser. Vi er trygge på at veien mot fremtiden er sammen med kunden og gode partnere, og å bidra med klimavenlige og bærekraftige tiltak for grunnundersøkninger er for oss en riktig og viktig vei inn i fremtiden. Geosafe er i den anledningen er svært god partner. Samtidig utvikler Mitta også fremtidens elektriske rigger gjennom eget boreselskap GeoElectric, sier Vaksdal.

Vaksdal legger til at det bare er å ta kontakt om noen ønsker å vite mer om hvordan de kan bidra til bærekraftig omstilling for grunnundersøkelser!

Foto: Svein Olav Traa Langseth, Oslo Kommune

0Z2A1723
Foto: Svein Olav Traa Langseth, Oslo Kommune
0Z2A1715
Foto: Svein Olav Traa Langseth, Oslo Kommune

Comments