I en studie publisert i "Journal of Cleaner Production", har et tverrfaglig team utforsket nye metoder for effektivisering av gjenbruksprosesser i byggeprosjekter gjennom forbedret datatyring.

Forskerteamet, ledet av PhD stipendiat Alessia Bellini og veilederne Bjørn Andersen, Nora Johanne Klungseth og Allen Tadayon, har sett på utfordringene og mulighetene ved gjenbruk av byggematerialer innenfor rammene av sirkulær økonomi. Gjennom en detaljert studie av Nøstebukten Brygge-prosjektet i Norge, bringer teamet ny innsikt i hvordan byggebransjen kan transformeres gjennom forbedret datahåndtering og informasjonsdrevne beslutningsprosesser.

Detaljer om studiens innhold

Forskningen legger frem en tretrinns prosess og et sett av evalueringskriterier som er designet for å maksimere gjenbruksbarheten av byggematerialer. Denne prosessen innebærer en detaljert gjennomgang av tilgjengelig informasjon om materialene, en dypdykkende vurdering basert på fastsatte kriterier, og en omhyggelig planlegging av gjenbruksstrategier. Kjerneelementet i studien er utviklingen av en 'gjenbruksbarhetsmatrise', som gir en kvantitativ metode for evaluering av byggematerialers gjenbruksbarhet.

Hva er nytt?

Studien skiller seg ut ved å identifisere åtte kritiske evalueringskriterier, som spenner fra miljøvurderinger og tekniske krav til kostnadsanalyser og logistikkutfordringer. Denne metodiske tilnærmingen muliggjør en detaljert og informasjonsdrevet prosess for vurdering av hvilke byggematerialer som kan gjenbrukes i nye byggeprosjekter, og understreker viktigheten av detaljert datatilgang og standardisert informasjonsutveksling for å fremme sirkulære økonomiprinsipper i byggebransjen.

Nå gleder vi oss over å kunne presentere noen av resultatene og håper alle i bransjen kan få nytte av dette arbeidet. Bare å si ifra om dere ønsker mer informasjon eller en presentasjon – vi kommer gjerne, bare å invitere oss, spesielt Alessia – til å fortelle mer om arbeidet, sier Klungseth.

En takknemlig anerkjennelse

Forskerteamet fra NTNU og OsloMet retter en spesiell takk til Proptech Innovation og Stig-Frode Opsvik for å ha satt søkelyset på dette viktige emnet. Det tette samarbeidet med nøkkelpartnere i Nøstebukten Brygge-prosjektet, inkludert OBOS, EGD Properties, LAB, og Torstein Oen, har vært essensielt for gjennomføringen og suksessen til denne studien. Det bemerkes at dette forskningsinitiativet ikke har mottatt spesifikk finansiell støtte fra noen finansieringsbyråer, noe som understreker den genuine interessen og dedikasjonen fra alle involverte parter.

Stig Frode, PropTech Innovation m.fl. og jeg jobbet sammen ifht Grønn plattform FoU søknader. Vi fikk god kontakt. En tid etter dette tok jeg kontakt for å høre om han hadde tips til kommende eller pågående gjenbruksprosjekter - da nevnte han på denne muligheten. Den var veldig interessant og passet bra til det vi ønsket, sier Klungseth

Denne forskningen representerer et vesentlig skritt fremover mot realiseringen av sirkulær økonomi innen byggebransjen. Ved å tilby praktiske verktøy og metoder for informasjonsdrevet beslutningstaking, baner studien vei for mer bærekraftige og ressurseffektive byggepraksiser. Proptech Innovation er stolt over å kunne dele disse innsiktene og ser frem til å fortsette å støtte forskning og innovasjon som driver bransjen mot en mer bærekraftig fremtid.

For mer detaljert informasjon om forskningsartikkelen og dens funn, besøk Journal of Cleaner Production.

Comments