Det bergenske gründerselskapet, Empire AI, har som første norske selskap, noen gang, blitt tatt inn i varmen hos Google. 

– Pengene kom på konto i dag, sier Marlene Dahle, som sammen med Hodan Aden har startet opp selskapet Empire AI. 

Én av 40 - blant 4000 søkere

Gründerselskapet ble etablert i 2022 og bruker kunstig intelligens for å utvikle og tilby leietakerne de beste og mest effektive kontorarealene. Bare noen måneder etter at selskapet så dagens lys, så fikk de altså napp hos Google. Blant 4000 søkere fra Europa og Afrika, så var Empire AI ett av de bare 40 selskapene som slapp gjennom nåløyet. Å slippe gjennom nåløyet innebærer 1,6 millioner kroner på konto, samt 2,2 millioner kroner i et kommersialiseringstilskudd. I tillegg kan de benytte seg av Googles interne ressurser i videreutviklingen av selskapet.

– Vi blir en del av Googles nettverk og får også ta del i en mentorordning. Samlet har dette selvsagt en enorm verdi for oss. Vi var det eneste selskapet i Norden som nådde opp, samtidig som vi er det første selskapet fra Norge noen gang. Det er selvsagt veldig stas, sier Aden. 

Nylig var de derfor med Google på Tech Week i London og Vivatech i Paris. Her fikk de blant annet møte både medgründere og investormiljøer. 

– Med Google på laget blir det hektiske måneder fremover, men vi gleder oss, sier Dahle, som legger til at de også har fått støtte fra Innovasjon Norge.  


Fakta fremfor synsing 

Dahle og Aden har i en årrekke jobbet med utvikling og planlegging av gode og effektive arbeidsplasser. Gjennom selskapet Mellomrom har de hatt base i Bergen, men oppdragene har funnet sted over hele landet. De har også ledet flere tunge forskningsprosjekter på området. 

For fire år siden flyttet Marlene til København for å studere kunstig intelligens og det er i kjølvannet av dette at de to for et års tid siden etablerte selskapet Empire AI. – Vi tar med oss erfaringen vi har fra planleggingen av arbeidsplasser i kontorbygg og kombinerer dette med kunstig intelligens. Utfordringen, som vi etter hvert ble stadig mer klar over, er at kontorarealene fremdeles ikke planlegges etter hvordan de faktisk brukes. Det er for mye synsing og for lite fakta rundt bruken, sier Dahle. 

Hodan viser for eksempel til at fra sitt datasett som har målinger fra over 260 møterom fra ulike bygg, kan se at under 12 prosent av møtene er med syv eller flere deltakere, mens hele 57 prosent av møterommene er utformet til syv eller flere personer. Det betyr altså at de fleste selskaper har en betydelig overkapasitet når det gjelder møterom. 

– Likevel fortsetter mange å planlegge kontorene på den sammen måten, basert på magefølelse og synsing fremfor fakta, sier Aden. 


Satser internasjonalt

Ved hjelp av AI og maskinlæring vil de to altså få bukt med synsingen og heller basere planleggingen av kontorarealer på fakta og faktiske behov. 

– Vi har derfor utviklet en software som kan forutsi hvordan kontorlokalene vil bli brukt, slik at brukerne kan ta informerte beslutninger før man begynner å gjøre eventuelle leietakertilpasninger. Ambisjonen er å revolusjonere måten vi planlegger og bruker kontorarealene våre på, sier Dahle. 
Aden forteller at løsningen allerede blir brukt av flere selskaper og at de derfor allerede tjener penger. 

– Vi har god dialog med eiendomsbransjen og responsen er positiv. Vi har også dialog med selskaper i både Danmark og Sverige, sier Hodan. 

Navnet på selskapet sier selvsagt noe om ambisjonene til de to gründerne. 

– Vi er ikke beskjedne, men vi rigger oss som et internasjonalt selskap fra dag én. Teknologien vår er egnet for kontorlokaler over hele verden, samtidig som den med enkle grep kan tilpasses andre typer bygg, for eksempel helse- og undervisningsbygg. Det er derfor naturlig å se ut over landets grenser fra dag én, sier Aden. 

Viktig å være en del av klyngen

Foreløpig består selskapet bare av de to, og de sitter i Bergen og København. De to eier også hele selskapet selv. I den kommende vekstfasen er de ikke så opptatt av hvor medarbeiderne sitter, de er først og fremst på jakt etter de beste hodene. 

– Vi lanserer nye software ved nyttår og deretter er det naturlig å se for seg å begynne skaleringsarbeidet. Da vil vi trege både flere medarbeidere og investorer med på laget, sier Dahle. 

 Selskapet er selvsagt medlem av Proptech Innovation. 

– Vi ønsker å få bransjen til å tenke nytt og da er samarbeid på tvers av ulike organisasjoner avgjørende. Derfor er det viktig for oss å være en del av Proptech Innovation. Det gir oss nye nettverk og bekjentskaper som er nyttig for oss i den videre utviklingen av selskapet, sier Aden.

Tags:
Proptech Innovation
Post by Proptech Innovation
juni 29, 2023

Comments