– Gleder meg til å bli kjent med proptech-klyngen

Christine Flataker Johannessen har gått fra kollektivbransjen til ny jobb som konserndirektør for Frydenbø Eiendom. Hun gleder seg til å samarbeide med Proptech Innovation.

– Her dyrker vi grønnsaker. Et annet sted på taket har vi bier som produserer honning. Og vi har nettopp åpnet en en kompostbinge for hele nabolaget, sier Christine Flataker Johannessen, konserndirektør for Frydenbø Eiendom.

Hun viser oss rundt på noen av de moderne næringslokalene de eier og drifter på Damsgård.

– Hvordan har første uke i ny jobb fortonet seg?

– En veldig spennende uke. Akkurat nå holder jeg på å bli kjent med alle de dyktige medarbeiderne i Frydenbø-systemet. Sammen skal vi stake ut kursen for Frydenbø Eiendom de neste årene.

Bærekraftig byutvikling

Johannessen kommer fra stillingen som administrerende direktør i busselskapet Tide, hvor hun har jobbet i 11 år.

– Er det et stort sprang å gå fra buss til eiendom?

– Ikke avskrekkende stort. Begge bransjene er viktige for samfunnet og gjør en forskjell innen bærekraftig byutvikling og innovasjon. Dessuten har jeg opparbeidet meg solid lederkompetanse gjennom 11 år i Tide som kommer til nytte i den nye jobben.

– Hvorfor takket du ja til å bli leder for Frydenbø Eiendom?

– Jeg har betraktet Frydenbø fra utsiden i noen år. Det de har fått til, har imponert meg. Dette er en organisasjon som tør å satse. Det er helt etter mitt hjerte.

Frydenbø Eiendom drifter over 110 000 kvadratmeter næringslokaler i og rundt Bergen sentrum. Gjennom modernisering og utbygging har de gjort næringsbygg på Damsgård, Minde og Åsane ettertraktede for bedrifter som ønsker seg moderne og funksjonelle lokaler der de ansatte trives. I tillegg har Frydenbø eiendommer på Geilo og Kokstad som eies 50 prosent gjennom Frydenfalch.

Viktig nettverk

Johannessen ser store fordeler med å være en del av Proptech Innovation. Samarbeid på tvers av bransjer er helt avgjørende for å lykkes med bærekraft, digitalisering og innovasjon, understreker hun.

– Gjennom Proptech Innovation får Frydenbø tilgang til et stort nettverk av bedrifter som utvikler ny teknologi for eiendomsbransjen. Jeg gleder meg til å bli bedre kjent med klyngen og medlemmene. Her kan vi samarbeide på tvers av bransjer, sier hun og slår fast:

– Dette vil gi oss verdifull innsikt og impulser i eget digitaliserings- og bærekraftsarbeid framover.

Skal ligge i forkant

Frydenbø Eiendom ønsker å bidra aktivt inn i nettverket med kompetanse og erfaringer, slik at gode ideer og løsninger kan deles og skaleres raskere i bransjen.

– Noe jeg har erfart gjennom karrieren, er at resultatene kommer når vi jobber sammen på tvers av bransjer og selskaper for innovasjon og bærekraftige løsninger. Derfor ser jeg på proptech-klyngen som et godt sted å følge med på alt det spennende skjer i vår bransje, sier hun og slår fast:

– Det er viktig at gode ideer ikke bare forblir små prototyper, men får mulighet til å vokse og gjøre en skikkelig forskjell.

– Hvor viktig er det å satse på proptech?

– Svært viktig. Skal vi være relevant innen næringseiendom i årene som kommer, har vi ikke noe valg. Dette handler om å ta ansvar for samfunnet rundt oss når det gjelder bærekraft og et redusert klimafotavtrykk. I tillegg må vi møte kravene fra leietakerne våre. Frydenbø Eiendom skal ligge i forkant av utviklingen, derfor er møtearenaer som Proptech Innovation så viktige.

Grønn innovasjon og digitalisering

I tillegg til redusert energiforbruk og gjenbruk av materialer, trekker Johannessen fram viktigheten av digital innovasjon for å gjøre eiendomsbransjen grønnere.

– Det kommer en ny generasjon inn i næringslivet som er heldigitale. Da må vi kunne tilby relevante digitale tjenester til dem, sier hun og slår fast:

– Vi blir hele tiden sammenlignet med de beste digitale løsningene kundene opplever ellers. Derfor må vi jobbe kontinuerlig med å forbedre og forenkle våre kunders opplevelse. Med smartere styringssystemer og bedre datainnsikt kan vi både kutte utslipp, innfri stadig strengere miljøkrav og levere tjenester i verdensklasse. Det handler rett og slett om å bruke teknologien fornuftig.

Sirkulærøkonomi og gjenvinning

Frydenbø har allerede flere innovative pilotprosjekter på gang innen energieffektivisering og gjenbruk.

Rehabiliteringen av Frydenbø-konsernets første hovedkontor i Damsgårdsveien 127, er ett av dem. Her handler det mye om sirkulærøkonomi og gjenvinning. Prosjektet kalles Føniks og refererer til fabeldyret Fugl Føniks, som er blitt et symbol på gjenfødelse.

– Målet vårt er ambisiøst. Vi skal forsøke å gjennomføre hele rehabiliteringen med 100 prosent gjenbruk.

Johannessen forteller om en smitteeffekt i hele organisasjonen som følge av prosjektet.

– Jeg merket fort at her er det en bevissthet og iver i organisasjonen rundt gjenbruk. Driftslederne i Frydenbø Eiendom går virkelig foran og bruker Loopfront og registrerer alt som er lagret og egner seg for gjenbruk.

– Hvilke mål har du for Frydenbø Eiendom?

– Fortsatt vekst og satsing på innovasjon. Vi skal være en aktiv pådriver og sette dette på dagsordenen i vår bransje, sier hun.

 

Om Frydenbø

Frydenbø Group er et familieeid konsern med hovedkontor på Damsgård i Bergen. Konsernet er en betydelig aktør innen forretningsområdene; Bil, Industri, Eiendom, Marine, Global og NXT. Frydenbø Group omsatte i 2022 for 3,9 mrd. Konsernet har totalt 1000 medarbeidere og visjonen "Skape verdier gjennom kvalitet og service i verdensklasse".

Frydenbø Eiendom forvalter og utvikler næringseiendom og er med sine 110 000 kvm sentrumsnære næringslokaler en betydelig aktør i Bergen.

Comments