Fra 16 til 63 medlems-
virksomheter på ett år

Proptech Innovation har passert 60 medlemsvirksomheter og fortsetter å vokse!

Denne uken meldte GK Inneklima, Simonsen Vogt Wiig og startupselskapene ArcQI, Spacemaker, Dimension10 og Documaster seg inn i Proptech Innovation. Dermed nådde foreningen og klyngeprosjektet 63 medlemsvirksomheter, vel ett år etter oppstarten.

- Svært gledelig! Proptech Innovation har på kort tid blitt en kraftfull satsing for alle som er opptatt av økt innovasjon, vekst og verdiskaping i bransjen og egen virksomhet. Med kritisk masse og en nødvendig nærhet mellom aktørene har vi et svært godt utgangspunkt for den videre utviklingen av samarbeidet, sier Harald Schjelderup, som er styreleder i Proptech Innovation.

Medlemmene fordeler seg på 1) de typiske eiendomsaktørene som planlegger, utvikler, eier, drift og forvalter eiendom, 2) teknologi- og leverandørindustri, 3) akademia og FoU-institusjoner og 4) en gruppering av andre aktører - inkluder inkubatorer, investorer, rådgivende selskaper osv.

- Klyngen har en god sammensetning med tanke på de prosjektene som vi drar i gang, knyttet til satsingsområdene “datadrevet innovasjon”, “tidligfase områdeutvikling” og “arenaer og samarbeid”. Vi har god oppslutning på alle våre aktiviteter og ser stadig at det oppstår nye prosjekter og samarbeid som følge av klyngearbeidet, forteller daglig leder Stig Frode Opsvik i Proptech Innovation.

Co-pilot i Proptech Innovation og leder for forretningsutvikling i BOB, Anders Brekke, forventer fortsatt vekst i antall medlemmer.

- Vi har fortsatt mange selskaper som vi har dialog med om deltakelse, forteller han. - Og vi har fortsatt også en lang liste med selskaper som vi kommer til å ta kontakt med i tiden fremover, avslutter Brekke.

HER kan du se alle selskapene som er med i klyngen.