Spennende møte om data

Det var tettpakket program, gode innlegg og fin dialog med salen da Proptech Innovation arrangerte frokostmøte dagen før 17. mai.

Av nærmere 100 påmeldte hadde 80 funnet veien i godværet, da «Data som driver for endring i eiendomsbransjen» ble satt på agendaen.

 

AUTONOME BYGG

Møtet åpnet med et foredrag av Erlend Bolle (bildet) fra Airthings med tittelen «Sensorer som grunnlag for digital transformasjon i eiendomsbransjen». Han viste hvordan enkle radonmålinger som utgangspunkt kan bygges ut til fjernstyring av inneklima for større byggporteføljer, og hvordan man kan legge tilrette for behovsstyrte fremfor kalenderstyrte funksjoner i et bygg.

Han trekte også parallellen til bilindustrien, som nå utvikler autonome kjøretøy.

- Med sensorteknologi og anvendelse av dataene fra disse kan også byggene bli autonome, sa Bolle.

PREDIKSJON AV BEHOV

Tom Osnes Svellingen fra Bergen Kommune gikk gjennom sine kommunens arbeid med å bygge en “datasjø”. Kommunen eier cirka 1000 bygg og vil ha store gevinster av å samle data fra disse, for blant annet å optimalisere energiforbruk og vedlikehold. 

-  Virkelig spennende blir det når vi begynner å koble disse dataene med data fra andre kilder, fortalte Svellingen. - Vi kan ser for oss at vi ikke bare kan styre ting automatisk i realtid, men at vi også kan predikere når et bygg trenger for eksempel oppvarming – basert på adferd som vises gjennom for eksempel vann og strømforbruk i nettet generelt sammen med transportdata.

 

- STORE GEVINSTER

Hilde Kristin Njøten fra Spacemaker viste hvordan de ved hjelp av data kan generere 3D-modeller som optimaliserer byggeprosjekter ifht en rekke parametre – utnyttelse av tomt, utsikt, lys, støy osv.

-    Vi skal ikke erstatte arkitektene men tilbyr en løsning som gir beslutningsstøtte til arkitekter. Ved hjelp av AI kan vi sjekke ut millioner av kombinasjoner og tilby forslag som arkitekten kanskje ikke har tenkt på, fortalte Njøten.

Hun sa at gevinstene er potensielt store, både løsningsmessig og økonomisk.

 

KOM I GANG!

En annen aktør som har ikke bare ser nytten av data, men som også har erfart den, er BIR. BIR tok for mange år siden i bruk sensorer på bosspannene.

-   Vår intensjon var egentlig bare å få kontroll på kundene våre. Men gevinstene har blitt så mange flere og mer vidtrekkende fortalte, Andre Tangen som er systemsjef for digitalisering hos BIR.

Han viste til gevinster som: flere registrerte kunder, nye gebyrsystemer og forretningsmodeller som gjør at man betaler ifht. antall tømminger, optimalisering av kjøreruter, redusert mengde restavfall, mer kildesortering, færre kjørte kilometer og derav reduserte utslipp.

-  Vi visste ikke om alle gevinstene når vi satte i gang, og slik tror jeg det er i mange prosjekter, sa Tangen – som oppfordrer å komme i gang med å samle data.

 

KUNDESIDEN ER MED

Håvard Fjæreide fra Frydenbø Eiendom tiltrådte panelet etter foredragene. Han fortalte at mange av desse løsningene er interessante for Frydenbø og at de allerede er i gang med et samarbeid blant andre med Airthings. 

Salen engasjerte seg i paneldebatten og det ble en spennende og innholdsrik seanse.

De var nærmere 80 til stede i salen under frokostmøtet. Datadrevet innovasjon er et satsingsområde for Proptech Innovation, og vil bli behandlet i flere sammenhenger fremover. Det byr seg derfor flere sjanser for de som ikke fant tid dagen før 17. mai og langhelg.