Felles satsing på
kunstig intelligens

Proptech Innovation jobber sammen med de øvrige klyngene i Bergensregionen og flere andre aktører, herunder teknologigiganten IBM, for å etablere et kognitivt senter i Bergen.

En rekke næringsklynger - i tillegg til Bergen Kommune, VIS innovasjon, Bergen Næringsråd, Helse Vest og flere av regionens akademiske institusjoner - går sammen om å etablere et nasjonalt senter for kognitiv teknologi, med IBM som teknologipartner. Målsetningen er å skape et nasjonalt tyngdepunkt for kompetanse innenfor kunstig intelligens med base i Bergen.

Initiativet kommer gjennom det tette samarbeidet medieklyngen NCE Media har med IBM, der IBM også er partner i Media City Bergen Media Lab. Det er det totale økosystemet med solide klynger, et sterkt akademisk miljø og en offensiv offentlig sektor som gjør regionen spesielt attraktiv og velegnet.

På kort sikt skal senteret utvikle en rekke konkrete prosjekter innen næringer som havbruk, media, finans, turisme, eiendom og offentlig sektor, mens ambisjonen på lengre sikt er kunnskap og kompetanseutvikling rundt kognitiv teknologi og kunstig intelligens.

 

Stort tverrfaglig samarbeid

- Bergen er en ambisiøs by, med samarbeid som forretningsmodell. Og dette er kanskje et av de største, tverrfaglige Initiativene i denne regionens historie, sier Anne Jacobsen, CEO i NCE Media.

- Vi har jobbet sammen i et konsortium noen måneder nå for å forme et godt utgangspunkt for det kognitive senteret, og dette arbeidet vil fortsette ut over høsten, forteller daglig leder i Proptech Innovation, Stig Frode Opsvik, som inngår i konsortiet.

Konsortiet består av alle næringsklyngene i regionen, som i sum representerer et stort antall kraftfulle selskaper - mange av dem verdensledende innenfor sine felt. Bergen Kommune, som er langt fremme i norsk målestokk på digital tjenesteyting, deltar også i konsortiet, i tillegg til Bergen Næringsråd, VIS Innovasjon (tidligere Bergen Teknologioverføring) og Helse Vest. IBM er allerede sterkt involvert i flere store forsknings- og utviklingsprosjekter i Bergensområdet, i tillegg til to konkrete SFI-søknader (Senter for Forskningsbasert Innovasjon) til Norges Forskningsråd i fellesskap med klyngene. Og sist men ikke minst er flere solide akademiske miljø i regionen involvert, der særlig UiB er sterkt knyttet opp mot klyngene.

 

281.445 gode grunner

Bergen Kommune er tett involvert i prosjektet. Senteret skal jobbe med flere konkrete prosjekter innen temaer som havbruk, mobilitet, omsorg, bygg, vann og avløp samt annen infrastruktur der også Bergen kommune er en naturlig samarbeidspartner.

- Vi har 281.445 gode grunner for hvorfor vi skal jobbe enda tettere sammen med klyngene og næringslivet i bruk av kunstig intelligens, og derfor går vi nå sammen med de største klyngene, akademia, næringslivet i regionen og IBM for å utvikle det kognitive senteret med base i Bergen. I fellesskap ønsker vi å starte ulike prosjekter på lengre og kortere sikt for å etablere et tverrfaglig, sterkt og klart tyngdepunkt på kompetanse rundt kunstig intelligens i regionen. Dette skal vi få til gjennom å tilgjengeliggjøre enda mer data som kommunen, akademia, næringslivet og innbyggerne vil ha nytte av. Målet er at senteret vil kunne bidra til at vi fornyer, forenkler og forbedrer tjenestene ut mot innbyggerne, sier byråd for finans, innovasjon og eiendom, Håkon Pettersen, i Bergen kommune.

 

Sterkt kompetansebehov

Senterets målsetning på lengre sikt er også å bidra til nye, høyteknologiske arbeidsplasser, noe som er sterkt etterspurt av regionens næringsliv. En kartlegging av digital kompetanse fra februar i år i regi Bergen Næringsråd viste at en tredjedel av bedriftene i regionen har problemer med å skaffe nok kompetent arbeidskraft innen digitalisering.

- Det er klart størst mangelvare på kompetanse innen kunstig intelligens når det gjelder nye teknologier. Senteret er derfor viktig i forhold til behovet i næringslivet, sier Geir Mikalsen, markeds- og kommunikasjonssjef i Bergen Næringsråd.    

Inntil videre vil senteret ha plass i Media City Bergen, der NCE Media allerede har etablert et tverrfaglig miljø for utviklingsprosjekter. Flere partnere vil inkluderes fortløpende. Senteret skal ha et åpent samarbeid om kunstig intelligens.

På bilder ser vi representanter for noen av partene i konsortiet fortelle om planene på mcbtech.19-konferansen.